Bulletin board code/sv

From Online Manual

< Bulletin board code
Revision as of 10:29, 15 January 2016 by Bonnie'lass (talk | contribs) (Created page with "===När sortering har betydelse: del 2==")
Jump to: navigation, search

BB-kod är ett sätt att formatera inlägg i SMF och många andra hemsidor. Läs mer om knapparna, se BB-kod (en). Denna sida förklarar nyttan med nästlade bb-koder.

Nästlade BB-koder

BB-kod har som standard tre delar: en öppnings-tagg, innehållet och en stängnings-tagg. Se exempel nedan:

[open]   innehållstext   [/close]
[b]     fet text    [/b]

=När sortering har betydelse: del 1

Du kan placera en bb-kod inuti en annan så länge taggen inuti stängs före huvudtaggen, se exempel på hur man skapar fet och kursiv text nedan:

[b][i]fet & kursiv text[/i][/b]

Du kan också göra samma formatering i omvänd ordning:

[i][b]fet & kursiv text[/b][/i]

Formateringen kan bli lättare att läsa när taggarna är indragna:

[b]
  [i]
    fet & kursiv text
  [/i]
[/b]

Nästa exempel är inte korrekt. The sista två raderna visar att huvud-taggen [b] stängdes före under-taggen [i].

[b][i]fet & kursiv text[/b][/i]
[b]
  [i]
    fet & kursiv text
[/b]
  [/i]

=När sortering har betydelse: del 2

The order in which tags are nested is important when text-formatting tags such as size, bold, or italic are paired with the text-alignment tags center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]

See Also