Bulletin board code/sv From Online Manual

Jump to: navigation, search
Languages English  · Deutsch · Ελληνικά · español · français · italiano · Nederlands · norsk · polski · русский · srpski (latinica) · svenska · Türkçe

BB-kod är ett sätt att formatera inlägg i SMF och många andra hemsidor. Läs mer om knapparna, se BB-kod (en). Denna sida förklarar nyttan med nästlade bb-koder.

Nästlade BB-koder

BB-kod har som standard tre delar: en öppnings-tagg, innehållet och en stängnings-tagg. Se exempel nedan:

[open]   innehållstext   [/close]
[b]     fet text    [/b]

=När sortering har betydelse: del 1

Du kan placera en bb-kod inuti en annan så länge taggen inuti stängs före huvudtaggen, se exempel på hur man skapar fet och kursiv text nedan:

[b][i]fet & kursiv text[/i][/b]

Du kan också göra samma formatering i omvänd ordning:

[i][b]fet & kursiv text[/b][/i]

Formateringen kan bli lättare att läsa när taggarna är indragna:

[b]
  [i]
    fet & kursiv text
  [/i]
[/b]

Nästa exempel är inte korrekt. The sista två raderna visar att huvud-taggen [b] stängdes före under-taggen [i].

[b][i]fet & kursiv text[/b][/i]
[b]
  [i]
    fet & kursiv text
[/b]
  [/i]

=När sortering har betydelse: del 2

I vilken ordning taggarna kommer är viktigt när text-formatering såsom "size", "bold" eller "italic" skrivs med text-justerande taggar såsom "center", "left", "right" och "pre". Formaterings-taggar måste komma efter justerings-taggar. Till exempel, för att ändra storlek på ett teckensnitt måste du ange följande:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nästlade storlekstaggar som skrivits på nedan sätt fungerar inte:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]

Se ävenAdvertisement: