Profil From Online Manual

Revision as of 15:50, 14 May 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages English  · Deutsch · Ελληνικά · español · italiano · Nederlands · norsk · português · русский · srpski (latinica) · svenska

Användarens profil innehåller viktig information om användaren och tillåter användaren att göra personliga anpassningar av forumet. Användaren kan också ha möjlighet att lägga till sin egen signatur, ladda upp en avatar och fylla i kontaktuppgifter. Andra användare kan se din profil om inte administratören har begränsat den rättigheten.

En inloggad användares profil skiljer sig från andra användares profiler såvida användaren inte är administratör eller har givits behörighet.

Administratören ser alla användares profiler på samma sätt som användaren skulle se sin egen profil samt ytterligare inställningar som användarna själva inte skulle se. Detta tillåter administratören att ha kontroll alla användares profiler.

Profilen är uppdelad i tre kategorier, alla med olika inställningar och val. De tre kategorierna är beskrivna nedan.

Profilinformation

Sammanfattning

Kategorin "Sammanfattning" (på sidan "Profilinformation") visar både grundläggande information om användaren och eventuell ytterligare information som användaren vill dela. Informationen kan variera kraftigt mellan olika SMF forum då administratören har stora möjligheter att anpassa vad som kan visas.

Profile summary.jpg

Användaren kan se sin egen profilsammanfattning närs om helst genom att klicka på "Profil" i huvudmenyn. Användaren kan se andra användares profiler genom att klicka på användarens namn var som helst i forumet. Följande information brukar vanligtvis visas.

 • Visat namn - Användare kan välja att visa ett annat namn än sitt användarnamn.

Visat namn syns intill användarens inlägg i forumet är det som andra användare och besökare kan se. Vid registrering blir ofta användarnamnet automatiskt det visade namnet men det går att ändra i Profil > Kontoinställningar. Ändra texten i fältet "Namn" och klicka sedan på "Ändra profil" längst ned på sidan för att spara.

 • Medlemsgrupper - Om en användare har tilldelats en primär medlemsgrupp visas den. Annars är deras inläggsbaserade medlemsgrupp som visas.
 • Ikoner för sociala medier - Om en användare anger e-postadress, hemsidesadress, ICQ eller AIM kommer detta att synas i form av ikoner.
 • Online status - Om användaren inte har valt att dölja status kommer denna att synas.
 • Lägg till som kompis - Om forumadministratören har aktiverat kompislistan kan användare lägga till varandra som vänner.
 • Skicka PM - Användare kan skicka privata meddelanden till en annan användare.
 • Visa inlägg - En användares alla inlägg.
 • Användarstatistik - En användare kan se en annan användares statistik.
 • Användarnamn - En användare använder sitt användarnamn för att logg in. Detta syns bara när en användare tittar på sin egen profil.
 • Inlägg - Forumet håller koll på hur många inlägg en användare har skrivit och räknar även ut ett dagligt genomsnitt.
 • E-post - Användaren kan välja att dölja sin e-postadress för andra.
 • Egen titel (en) - Visas om användaren angivit en egen titel.
 • Karma (en) - Visas om Karma är aktiverad av forumadministratören.
 • Personlig text - Visas om användaren har angivit en personlig text.
 • Kön - En användare kan välja att visa eller dölja sin könstillhörighet.
 • Ålder - Visas om användaren angivit sin ålder.
 • Stad/land - Visas om användaren valt detta.
 • Varningsnivå - Har användaren blivit varnad visas detta för administratören samt eventuella moderatorer.
 • Registreringsdatum - Datumet då användaren registrerade sig i forumet.
 • IP och servernamn - Visas för administratorn samt eventuella moderatorer.
 • Lokal tid - Då användare kan komma från olika delar av världen, där visas användarens lokala tid.
 • Språk - Visas om administratören har aktiverat valet.
 • Senast aktiv - Forumet håller reda på när användaren senast var aktiv i forumet
 • Signatur - Visas om användaren angivit en sådan.
 • Avancerade profilfält - Om administratören har aktiverat denna funktion syns ytterligare anpassade fält.

Observera att när du använder sidomenyn visas vissa menyartiklar såsom "Visa statistik" och "Visa inlägg" i sidomenyn istället för i profilsammanfattningen.

Visa inlägg

Genom att klicka på "Visa inlägg" i en användares profilsammanfattning kan man se alla inlägg användaren har gjort. Inläggen går att se på tre olika sätt:

 • Inlägg - En användares alla inlägg visas i en lista.
 • Ämnen - En lista på första inlägget i varje ämne som användaren har skapat.
 • Bifogade filer - En lista på alla filer som en användare har laddat upp.

Visa statistik

För att se statistik för en användare klicka på "Visa statistik" i profilsammanfattningen. Intressant information kan fås genom denna statistik, såsom:

 • Total tid som användaren varit online - En beräkning av hur mycket tid användaren har besökt forumet totalt.
 • Totalt antal inlägg - Totalt antal inlägg användaren har skapat exklusive raderade inlägg.
 • Antal ämnen personen startat - Forumet räknar antalet ämnen startade av användaren. Detta inkluderar inte raderade ämnen.
 • Antal omröstningar personen skapat - Forumet räknar antalet omröstningar användaren har skapat. Detta inkluderar inte raderade omröstningar.
 • Antal omröstningar personen röstat i - Totalt antal omröstningar som användaren röstat i. Detta inkluderar inte raderade röster.
 • Skrivaktivitet för olika tider - Forumet räknar ut hur många poster användaren har skrivit procentuellt timme för timme.
 • De populäraste tavlorna utifrån antal inlägg - Forumet rangordnar populäraste tavlorna utifrån antalet inlägg gjorda av användaren.
 • De populäraste tavlorna utifrån aktivitet - Forumet rangordnar populäraste tavlorna utifrån antalet inlägg gjorda av användaren i relation till tavlans totala antal inlägg.

Rättigheter

Denna sida visas bara för användare i medlemsgrupper med behörighet att hantera rättigheter. Sidan visar alla rättigheter användaren (en) har samt vilka tavlor användaren inte har rätt att se. Genom rullmenyn kan man se vilka rättigheter en användare har i en specific tavla (en).

Spåra användare

Dessa sidor är enbart tillgängliga för användare i medlemsgrupper som har fått rättighet att "moderera forumanvändare".

 • Aktivitet - Här kan du se den senaste IP-adressen som används av användaren, vilken IP-adress som använts i inlägg och felmeddelanden samt medlemmar som använder samma ip-intervall. Nedanför visas eventuella felmeddelanden orsakade av användaren.
 • IP-adress - Här kan du följa användarens nuvarande IP-adress (eller ange en annan), göra en sökning på Whois och se andra användare med samma ip-intervall. Du kan också se inlägg som är skapade från samma ip-nummer eller intervall och se felmeddelanden orsakade av användare från detta ip.
 • Profilredigeringar - Här kan du se en logg på ändringar i användarens profil. Datum och användare tillskrivs varje ändring. För att kunna se detta måste Moderatorslogg (en) vara aktiverat i Grundläggande inställningar (en).

Ändra i profil

Kontoinställningar

Som standard kan användaren ändra sina kontoinställningar. Dessa inställningar kontrollerar åtkomsten till användarens konto samt när och hur de är synliga för andra användare i forumet. Följande inställningar kan utföras:

 • Namn - Det vanliga är att användarnamn inte kan ändras, däremot kan en användare uppdatera sitt visade namn när som helst. Andra användare i forumet kommer oftast att se det visade namnet istället för användarnamnet.
 • Valt språk - Användaren kan välja språk om administratören har ställt in mer än ett språk i forumet.
 • E-post - E-postadressen som är knuten till användarens konto kan uppdateras.
 • Tillåt användare att skicka e-post till mig - En användare kan acceptera e-post från andra användare i forumet. Forumet visar inte e-postadressen öppet utan kopplar adressen till ett kontaktformulär.
 • Visa för andra min online-status - Om valt visas användaren i forumets "Besökare just nu".
 • Byt lösenord - Användare kan uppdatera sitt lösenord när som helst.
 • Hemlig fråga - Den hemliga fråga används när användaren har glömt sitt lösenord. Genom att ange rätt svar kan användaren skapa ett nytt lösenord.
 • Nuvarande lösenord - Användarens nuvarande lösenord måste anges för att ändringar i ska kunna sparas.

Forumprofil

Utöver de vanliga kontoinställningarna finns valet att fylla i ytterligare information. Dessa fält är inte obligatoriska och användaren kan lämna dem tomma.

 • Personlig bild (avatar) - En liten bild som förknippas med användaren.En del forum tillåter länk till extern bild medan andra tillåter användaren att välja bland några förutbestämda bilder. Bilden visas under det visade namnet i inlägg.
 • Personlig text - Personlig text syns normalt direkt under användarens bild när de skriver inlägg.
 • Födelsedatum - Om användaren anger fullständigt födelsedatum räknas ålder ut automatiskt och visas i profilen. Om kalenderfunktionen i forumet är aktiverat visas åldern också i kalendern. Användare kan välja att inte ange årtal i sitt födelsedatum för att undvika att ålder visas. Användarens födelsedag visas ändå i kalendern men utan ålder.
 • Stad/land - En användare kan uppge sin stad eller sitt land. Det är dock inte rekommenderat att användaren skriver mer specifika uppgifter såsom adress eller koordinater.
 • Kön - Om användaren vill kan könstillhörighet anges men det är inte obligatoriskt.
 • Chatt - Användare kan ange användarnamn eller nummer till olika chattklienter såsom ICQ, AIM, MSN, och YIM.
 • Egen titel - Administratören kan tillåta användarna att välja sin egen titel. Titeln visas i så fall under användarens visade i inlägg.
 • Signatur - Om användaren anger en signatur syns denna i slutet av användarens inlägg.
 • Hemsida - Användare kan ange sin egen hemsidesadress.

=Utseende och layout

Som standard har användarna stora möjligheter att själva påverka hur forumet ska se ut. Vissa administratörer väljer dock att begränsa möjligheterna. Läs nedan om några av de vanligaste möjligheterna:

SMF ger möjlighet att skapa och använda olika teman. Under förutsättning att det finns mer än ett tema installerat kan användaren välja det tema som de föredrar. Användaren kan också anpassa hur tid och datum visa samt justera forumets tid att visa användarens lokala tid. Vet inte användaren vilken tidsskillnaden är kan forumet föreslå en justering.

Följande alternativ kan aktiveras eller inaktiveras genom att välja motsvarande kryssrutor:

 • Visa tavelbeskrivningar inuti tavlorna. - Beskrivningen som visas i tavlans första sida kommer också att visas i inläggssidan.
 • Visa undertavlor på alla sidor inuti respektive tavla, och inte bara första sidan. - Varje sida i en tavla kommer att visa en lista på eventuella undertavlor. Om detta är avaktiverat kommer listan enbart att visas på första sidan.
 • Visa sidomenyer istället för dropdown menyer när detta är möjligt. - Om sidomenyer är att föredra kan de användas istället för rullistmenyer.
 • Visa inte användares bild.- Vissa användare tycker att bilderna är irriterande och därför finns valet att dölja dem.
 • Visa inte användares signatur - Precis som med användares bild and signatur också döljas.
 • Återvänd till själva ämnet efter att du skrivit svar som standard. - Om detta är aktiverat kommer användaren att återgå till ämnen när inlägget är skrivet. Avaktiverat återgår man till tavlans index.
 • Varna inte för nya svar under skapande av inlägg. - Om en annan användare skriver ett svar samtidigt som du skriver ett inlägg genereras ett varningsmeddelande. Genom att aktivera detta val döljer du dessa varningsmeddelanden.
 • Dölj inlägg skapade av användare som finns på min ignoreringslista. - Inlägg skrivna av användare som finns på ignoreringslistan döljs.
 • Visa senaste inläggen överst. - Sorteringen för inlägg ändras till omvänd kronologisk ordning när det här alternativet är aktiverat.
 • Visa WYSIWYG-editor på inläggssidan som standard - Med WYSIWYG-editorn behövs ingen kunskap om BBCodes. Funktionen kan vara aktiverad som standard.


Användare kan också välja hur många ämnen som ska visas per sida och hur många inlägg som ska visas inom varje ämne. Det finns också alternativet att använda snabb-svar och snabb-moderation. Snabb-svar tillåter användare att skapa ett inlägg i ett ämne utan att gå in på själva inläggs-sidan. Snabb-moderation tillåter användaren att moderera flera inlägg eller ämnen mera effektivt.

Autentisering

Forumet tillåter att användare kan växla mellan att använda OpenID (om det har aktiverats av administratören) eller ett användarnamn och lösenord för att logga in. För att växla mellan dem krävs dock kontots lösenord.

Underrättelser

SMF tillhandahåller val för underrättelser som kan vara till nytta för många användare. Förutom de val som finns nedan kan en användare välja att bli underrättad omedelbart, dagligen eller veckovis angående nya svar och/eller moderatoråtgärder för de ämnen som underrättelser har begärts.

 • Bli underrättad via e-post vid nya tillkännagivanden och viktiga meddelanden. - Nyhetsbrev, tillkännagivanden och andra viktiga meddelande kommer att skickas till användarens e-post. Även om denna funktion är avaktiverad kan administratören välja att skicka ändå i vissa fall.
 • Slå på underrättelse när du startar nya ämnen eller svarar på ämnen. - När en användare skapar ett nytt inlägg eller svara på ett inlägg kommer underrättelse på detta ämne automatiskt att aktiveras.
 • Vid meddelanden om nya svar till ett ämne, bifoga texten från inlägget i e-post-meddelandet (men snälla, försök inte svara på dessa e-post-meddelanden) - E-postunderrättelser kommer att inkludera inlägget. Dessa e-post bör inte svaras på.

På denna sida är det också möjligt att bestämma hur ofta underrättelser ska skickas och för vilka händelser underrättelser ska skickas. Användaren kan också se en lista över de ämnen och tavlor som de begärt underrättelser på. Underrättelser kan stängas av helt eller delvis om så önskas.

Ignorera tavlor

Om detta val är aktiverat av administratorn kan användare välj att ignorera tavlor i forumet. När en tavla är ignorerad syns den fortfarande i index men "Nya inlägg"-ikonen kommer inte att visas. Dessutom kommer inte nya inlägg i den ignorerade tavlan att visas när man klickar på länken "Olästa inlägg sedan förra besöket". Inläggen kommer inte heller att visas på länken "Olästa inlägg" som finns vid kategoriernas namn i index. När man klickar på länken "Visa nya svar på dina inlägg" kommer dock även dolda tavlors inlägg att synas. Dessutom kommer ikonen som indikerar nytt inlägg att synas vid ignorerad tavla i index.

Personliga meddelanden

Personliga meddelanden tillåter två användare att skicka privata meddelanden till varandra. SMF erbjuder många val som tillåter användaren att styra över hur privata meddelanden visas, vem som kan skicka dem och hur.

De två första alternativen styr över hur privata meddelanden visas. Om användaren väljer Alla samtidigt, visas en lista över alla meddelanden med det senaste överst. Väljer användaren istället "En åt gången" visas endast ett medddelande med en lista över övriga meddelanden under. Som en konversation härmar forumets funktion genom att skapa en ämneslik lista på svar. Det är rekommenderat att användare sparas sina meddelanden i utkorgen om meddelanden ska visas som konversation. Andra alternativet kontrollerar i vilken ordning meddelanden visas.

 • Ta emot personliga meddelanden från - Användare kan styra över vilka som kan skicka meddelanden till dem. Det kan begränsas till alla som inte finns på ignorera-listan, vänner och administratörer eller enbart administratörer.
 • Underrätta via e-post varje gång du får privata meddelanden - Detta kan väljas om användaren vill få ett e-post varje gång ett nytt meddelande har inkommit i forumet.
 • Visa ett popup-fönster när du får nya meddelanden - Aktiverar en popup-ruta som visar att det finns nya meddelanden.

De två sista alternativen är följande:

 • Spara automatiskt en kopia på varje nytt meddelande i min utkorg. - När ett nytt meddelande skickas sparas automatiskt en kopia i användarens utkort. Detta alternativ rekommenderas när du vill se dina meddelanden som konversation.
 • Ta bort inkorgen-etiketten när du tillämpar annan etikett - När en ny etikett tillskrivs ett meddelanden tas inkorgs-etiketten bort.

Kompisar/Ignorerade

Ibland kommer användare väldigt bra överens och ibland stämmer inte kemin. Med SMF är det enkelt att hantera båda fallen. Med kompislistan kan användare hålla reda på andra användare som de gillar och med ignorera-listan kan användare undvika de som de inte gillar.

 • Redigera kompis-listan - Användare kan fritt lägga till eller radera andra användare från sin kompis-lista.
 • Redigera ignorera-listan - Användare kan fritt lägga till eller radera andra användare från sin ignorera-lista.

Gruppmedlemskap

Profile groupmembership.jpg

Vissa forum tillhandahåller fria grupper som vem som helst kan gå med i samt grupper där man måsta ansöka om medlemskap.

Åtgärder

Skicka personligt meddelande

För att skicka ett personligt meddelande till en användare, gå in på användarens profil och klicka Skicka PM. Om denna länk inte syns har du inte rättighet att skicka privata meddelanden.

Dela ut varning

Här kan moderatorer dela ut en varning (en) till andra användare om de missköter sig.

Betalade prenumerationer

Profile subscription1.jpg

Ibland kan forumadministratören välja att ta betalt för vissa tjänster. Denna sida ger användaren en överblick på vilka betaltjänster som beställts och betalats. Användaren kan lätt beställa en tjänst genom att klicka på knappen "Beställ" vid den tjänst de vill ha.

Profile subscription2.jpg

Forumet visar också en lista på vilka tjänster användaren redan har betalat för.

Bannlys denna användare

På denna sida kan administratören välja att bannlysa användaren. Enbart användare med rättigheten "Hantera bannlys-lista" kan se denna länk och utföra utgärden. Precis som när man ska radera ett konto använd denna åtgärd med eftertanke. Observera att denna länk leder dig till sidan Lägg till en ny bannlysning (en) i administratorpanelen där en del information om användaren du vill bannlysa redan är ifylld.

Radera detta konto

Profile delete.jpg

Vill en användare inte längre vara med i forumet kan de radera sitt konto. Användaren måste ange sitt lösenord för att slutföra raderingen. Administratören kan radera konton och även välja att begränsa användarnas rättighet att radera sina egna konton. Administratören kan välja att radera konto samt användaren inlägg och ämnen eller enbart kontot.Advertisement: