Difference between revisions of "Registering/sv"

From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Created page with "Registrering")
 
(Created page with "Den en användare skapar ett SMF forum eller vill gå med i ett SMF forum måste de skapa ett konto. Ett konto ger användaren möjligheten att ha en konsekvent identitet och ...")
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
{{TOCright}}
 
{{TOCright}}
  
When a user sets up an SMF forum, or wishes to join another SMF forum, they should register an account. This will enable them to maintain a consistent identity while posting and keep track of what they have read, no matter where they are working from or what computer they are using. They will be able to fill out a personal {{llink|Profile|text=Profile}} and use the built-in {{llink|Personal messages|text=Personal Message}} system. They will also be able to subscribe to e-mail notifications, monitor their forum activity and more.
+
Den en användare skapar ett SMF forum eller vill gå med i ett SMF forum måste de skapa ett konto. Ett konto ger användaren möjligheten att ha en konsekvent identitet och hålla koll vad som är läst oberoende vilken dator som används. Användaren kan fylla i en personlig {{llink|Profile|text=Profil}} och använda den interna {{llink|Personal messages|text=meddelandefunktionen}}. Användaren kan också prenumerera på ämnen och övervaka sin aktivitet med mera.
  
==When and How to Register==
+
== När och hur man registrerar ett konto ==
  
Certain forums may choose to restrict access to the full forum or selected areas, allowing only registered members to view the content. A guest should register when they wish to participate in forum discussions, visit a forum frequently, and access members-only areas and benefits.
+
Vissa forum väljer att begränsa åtkomsten till hela eller utvalda områden av forumet vilket gör att bara registrerade användare att se innehållet. En gäst bör registrera ett konto för att delta i forumdiskussioner, besöker forumet ofta eller vill ha tillgång till områden som kräver speciell behörighet.
  
A guest is any person or web spider that is not logged into the forum. Once a person registers they become a member, although they will still show up as a guest until they log in.
+
En gäst är en person eller en bot som inte är inloggad på forumet. När en person registrerar ett konto blir de användare men kan fortfarande synas som gäster så länge de inte är inloggade.
  
Members may have access to profile and notification options that are unavailable to guests, although these options may vary, depending on the permissions which have been set by the forum administrator. Members can also be placed in membergroups, made moderators or administrators, given special permissions and access to members-only areas. Being able to send personal messages, receive forum emails, and post new polls and topics are some additional benefits that may be available to members of the forum.
+
Registrerade användare kan få tillgång till profilinformation och meddelandealternativ som inte är tillgängliga för gäster beroende på vilken behörighet som administratören har fastställt. Användare kan också bli medlem i grupper, bli moderator eller administratör eller få särskild behörighet till låsta områden. Att kunna skicka personliga meddelande, få e-postmeddelanden från forumet, skapa omröstningar och ämnen är ytterligare fördelar som kan vara tillgängliga för användare i forumet.
  
A guest may register at any time by simply selecting the register option from the main menu.
+
En gäst kan registrera ett konto när som helst genom att klicka på "Registrera konto" i huvudmenyn.
  
==The Registration Screen==
+
== Sidan registrera konto ==
  
Most forums require a guest to accept a registration agreement before the registration process can begin. By checking the option ''I Agree'', a guest consents to comply with the agreement throughout the duration of their membership. Some forums may also incorporate a minimum age into the agreement process.
+
De flesta forum kräver ett godkännande av användaravtal innan registrering. Genom att klicka "Jag accepterar villkoren i användaravtalet" samtycker gästen till att uppfylla avtalet så länge det registrerade kontot existerar. Vissa forum kräver också att en minimiålder uppnås.
  
 
{{image|registration_form.jpg|thumb|500px}}
 
{{image|registration_form.jpg|thumb|500px}}
Upon arrival at the registration screen, a guest is requested to enter a username and a valid email address. Failure to use a valid email address may hinder registration, depending on how a forum is configured.
+
På sidan registrera konto måste användaren ange ett användarnamn och en giltig e-postadress. Beroende på hur forumet är konfigurerat kan en gäst bli nekad registrering om en giltig e-postadress inte kan anges.
  
The option to choose an authentication method is only shown if OpenID is allowed by the administrator as a registration option. If OpenID is not allowed, then a password must be entered.
+
Möjlighet att välja en autentiseringsmetod visas endast om OpenID tillåts av administratören som ett registreringsalternativ. Om OpenID inte är aktiverat måste ett lösenord anges.
  
A form of visual verification may be present in order to confirm that a guest is actually a person and not a bot. This verification may be requested in two ways - CAPTCHA and custom questions. The CAPTCHA method displays an image containing a random collection of letters, which a guest must enter into a text field. The custom questions method displays one or more relatively simple questions, which a guest must answer correctly. A forum may be configured to use both methods at the same time.
+
En visuell verifiering kan förekomma för att bekräfta att en gäst är en riktig person och inte en bot. Denna verifikation kan begäras på två sätt, genom CAPTCHA eller frågor. CAPTCHA visar en bild med slumpmässigt valda bokstäver som gästen måste återge i ett textfält. Fråge-alternativet  visar en eller flera relativt enkla frågor som gästen måste besvara korrekt. Forumet kan använda båda metoderna samtidigt.
  
Once a guest completes the registration form, there are three possibilities for what is displayed next based on how the forum is configured.
+
När en gäst har slutfört registreringen kommer något av nedan alternativ att visas beroende på hur forumet är konfigurerat.
  
*'''Login''' - If registration is immediate, the new member will be automatically logged in after completing the registration form.
+
*'''Logga in''' - Om registreringen inte kräver någon aktivering blir användaren automatiskt inloggad efter slutförd registrering.
*'''Activation''' - If a message about email activation is displayed, the new account must first be activated before login. An email with instructions how to proceed is sent to the new member's email address.
+
*'''Aktivering''' - Om ett meddelande angående aktivering visas måste kontot aktiveras innan inloggning. Ett e-post med instruktioner har skickats till användarens e-postadress.
*'''Approval''' - If a message about member approval is displayed, the new account must first be approved by an administrator before login. An email acknowledging the new member is sent to their email address. Another email may be sent later to inform them whether or not their application has been approved.
+
*'''Godkännande''' - Om ett meddelande angående godkännande visas måste kontot godkännas av administratören innan inloggning. Ett e-postmeddelande som bekräftar att kontot har skapats skickas till användaren och sedan även ett e-post med information om kontot har godkänts av administratören.
  
==Activating a New Account==
+
== Aktivera nytt konto ==
  
If a forum is configured to require email activation before login, an email will be sent to the email address provided at registration. The username and activation link are displayed in this e-mail. Selecting the activation link activates the member's account and prompts them to login. If a problem occurs with the activation link, the email also provides an activation code that can be used to complete the process. Note that a link to reset the password may be included in this e-mail, depending on the activation method enabled on the forum.  
+
Om forumet är konfigurerat att kräva aktivering före inloggning kommer ett e-postmeddelande att skickas till den e-postadress som angavs vid registrering. Meddelandet innehåller användarnamn och en aktiveringslänk. Genom att klicka på länken aktiveras kontot och användaren uppmanas att logga in. Ifall länken inte fungerar kan aktiveringskoden som också finns i meddelandet användas i stället. Beroende på vilken aktiveringsmetod som är inställd kan även en länk för återställande av lösenord också finnas med i meddelandet.  
  
If a member attempts to login before completing the activation process, an error will be displayed noting that their email address must be validated. A ''Need another activation email?'' link is also displayed in case the email has somehow been lost.
+
Om en användare försöker logga in innan kontot är aktiverat syns ett felmeddelande som anger att e-postadressen måste valideras. Länken "Vill du ha ett till aktiveringsmeddelande via e-post?" finns tillgänglig ifall meddelandet på något vis inte nått fram till användaren.
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 11:55, 11 January 2016

Den en användare skapar ett SMF forum eller vill gå med i ett SMF forum måste de skapa ett konto. Ett konto ger användaren möjligheten att ha en konsekvent identitet och hålla koll vad som är läst oberoende vilken dator som används. Användaren kan fylla i en personlig Profil och använda den interna meddelandefunktionen. Användaren kan också prenumerera på ämnen och övervaka sin aktivitet med mera.

När och hur man registrerar ett konto

Vissa forum väljer att begränsa åtkomsten till hela eller utvalda områden av forumet vilket gör att bara registrerade användare att se innehållet. En gäst bör registrera ett konto för att delta i forumdiskussioner, besöker forumet ofta eller vill ha tillgång till områden som kräver speciell behörighet.

En gäst är en person eller en bot som inte är inloggad på forumet. När en person registrerar ett konto blir de användare men kan fortfarande synas som gäster så länge de inte är inloggade.

Registrerade användare kan få tillgång till profilinformation och meddelandealternativ som inte är tillgängliga för gäster beroende på vilken behörighet som administratören har fastställt. Användare kan också bli medlem i grupper, bli moderator eller administratör eller få särskild behörighet till låsta områden. Att kunna skicka personliga meddelande, få e-postmeddelanden från forumet, skapa omröstningar och ämnen är ytterligare fördelar som kan vara tillgängliga för användare i forumet.

En gäst kan registrera ett konto när som helst genom att klicka på "Registrera konto" i huvudmenyn.

Sidan registrera konto

De flesta forum kräver ett godkännande av användaravtal innan registrering. Genom att klicka "Jag accepterar villkoren i användaravtalet" samtycker gästen till att uppfylla avtalet så länge det registrerade kontot existerar. Vissa forum kräver också att en minimiålder uppnås.

Registration form.jpg

På sidan registrera konto måste användaren ange ett användarnamn och en giltig e-postadress. Beroende på hur forumet är konfigurerat kan en gäst bli nekad registrering om en giltig e-postadress inte kan anges.

Möjlighet att välja en autentiseringsmetod visas endast om OpenID tillåts av administratören som ett registreringsalternativ. Om OpenID inte är aktiverat måste ett lösenord anges.

En visuell verifiering kan förekomma för att bekräfta att en gäst är en riktig person och inte en bot. Denna verifikation kan begäras på två sätt, genom CAPTCHA eller frågor. CAPTCHA visar en bild med slumpmässigt valda bokstäver som gästen måste återge i ett textfält. Fråge-alternativet visar en eller flera relativt enkla frågor som gästen måste besvara korrekt. Forumet kan använda båda metoderna samtidigt.

När en gäst har slutfört registreringen kommer något av nedan alternativ att visas beroende på hur forumet är konfigurerat.

  • Logga in - Om registreringen inte kräver någon aktivering blir användaren automatiskt inloggad efter slutförd registrering.
  • Aktivering - Om ett meddelande angående aktivering visas måste kontot aktiveras innan inloggning. Ett e-post med instruktioner har skickats till användarens e-postadress.
  • Godkännande - Om ett meddelande angående godkännande visas måste kontot godkännas av administratören innan inloggning. Ett e-postmeddelande som bekräftar att kontot har skapats skickas till användaren och sedan även ett e-post med information om kontot har godkänts av administratören.

Aktivera nytt konto

Om forumet är konfigurerat att kräva aktivering före inloggning kommer ett e-postmeddelande att skickas till den e-postadress som angavs vid registrering. Meddelandet innehåller användarnamn och en aktiveringslänk. Genom att klicka på länken aktiveras kontot och användaren uppmanas att logga in. Ifall länken inte fungerar kan aktiveringskoden som också finns i meddelandet användas i stället. Beroende på vilken aktiveringsmetod som är inställd kan även en länk för återställande av lösenord också finnas med i meddelandet.

Om en användare försöker logga in innan kontot är aktiverat syns ett felmeddelande som anger att e-postadressen måste valideras. Länken "Vill du ha ett till aktiveringsmeddelande via e-post?" finns tillgänglig ifall meddelandet på något vis inte nått fram till användaren.