Difference between revisions of "Personal messages/nl" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(108 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Other languages}}
 
{{Other languages}}
 
{{TOCright}}
 
{{TOCright}}
SMF has a powerful system of managing personal messages. Personal messages (or pms for short) are a lot like posts, but instead of being posted in a topic they are sent to one or more members. Typically, personal messages are private correspondence, and they are only viewable by the sender and intended recipients - administrators cannot view other's messages except through the database.
+
 
 +
SMF heeft een krachtig systeem om persoonlijke berichten te beheren. Persoonlijke berichten (of PB in het kort) zijn bijna het zelfde als posten, maar in plaats dat ze gepost worden in topics worden ze verzonden naar 1 of meer leden. Typische persoonlijke berichten zijn private correspondenties, en ze zijn alleen zichtbaar voor de verzender en de bedoelde ontvangers - beheerders kunnen andere hun berichten niet lezen behalve via de database.
  
 
Persoonlijke berichten kunnen niet verzonden worden door gasten of naar gasten. Als de verzender verwijdert werd een tijd nadat ze het bericht verzonden, zullen ze als Gast verschijnen.
 
Persoonlijke berichten kunnen niet verzonden worden door gasten of naar gasten. Als de verzender verwijdert werd een tijd nadat ze het bericht verzonden, zullen ze als Gast verschijnen.
  
Standaard kunnen 4.294.976.296 persoonlijk berichten verstuurd worden op je forum. Omdat dit een veel hoger aantal is dan de leden die je kan hebben, is het onwaarschijnlijk dat je dit ooit bereikt.
+
Standaard kunnen er mogelijk 4.294.976.296 persoonlijk berichten verstuurd worden op een forum. Omdat dit een veel hoger aantal is dan de leden die je kan hebben, is het onwaarschijnlijk dat je dit aantal ooit bereikt. Het aantal berichten die opgeslagen kunnen worden door een forum lid, kan gelimiteerd worden door de beheerder die de instellingen kan veranderen door individuele ledengroepen te modificeren.
 +
 
 +
==Mijn berichten==
 +
 
 +
Door op de ''Mijn berichten'' link in het {{llink|Main menu|text=Hoofdmenu}} te drukken, zal je de pagina laden die al de persoonlijke berichten die naar jou verzonden werden laat zien. Dit is je ''Postvak in''. Zoals je kan zien via de navigatie bovenaan is dit de standaard pagina voor je persoonlijke berichten.
 +
 
 +
Bovenaan in de pagina, zie je iets dat hetzelfde lijkt als wat je zou zien in een {{llink|message index|text=berichten index}} van een board. Je zal een lijst zien van persoonlijke berichten. De eerste kolom waar je een tekstballon ziet, laat je weten of je het bericht beantwoord hebt. Een pijl op de afbeelding laat zien dat je het PB beantwoord hebt; geen pijl wil zeggen dat je dat niet gedaan hebt. De 2e kolom is voor de datum dat het persoonlijke bericht verzonden werd. Net daarnaast is het onderwerp van het bericht. Rechts daarvan is de forumnaam van het lid dat het verzonden heeft. De laatste kolom heeft selectie boxen waar je degene kan selecteren die je wil verwijderen en daarna op de ''verwijder selectie'' knop kan drukken gelokaliseerd onderaan de lijst met berichten. Je kan jouw persoonlijke berichten daarmee sorteren op datum, afzender en onderwerp.
 +
 
 +
Als je op een persoonlijk bericht klikt, zal je automatisch naar beneden scrollen naar het feitelijk geschreven bericht. Dit ziet er net hetzelfde uit als een typische post in een topic. Naast elk bericht zal je bovenaan rechts links zien: een bericht te citeren in een antwoord door op ''Citaat'' te klikken, een bericht te beantwoord door op ''Reageer'' te klikken, en om het bericht te verwijderen door op ''Verwijder'' te klikken. Je kan ook persoonlijke berichten rapporteren aan het beheer door rechts onderaan het bericht op de ''rapporteer aan de beheerder'' link te klikken, indien deze functie ingeschakeld werd door de beheerder. Het aan vink vakje uiterst rechts bovenaan worden ook gebruikt om berichten te verwijderen door te klikken op ''Verwijder selectie'' onderaan de berichten.
 +
 
 +
Als je verzonden berichten wil bekijken, kan je dit doen door op ''Verzonden items'' te klikken in het menu onderaan of in het linker paneel. Een bericht wordt alleen bewaard in de ''Verzonden items'' als je de optie ''Bewaar een kopie in mijn postvak uit'' aangevinkt hebt alvorens het bericht te verzenden. Deze optie kan standaard ingesteld worden in het {{llink|Profile|anchor=Persoonlijke_berichten|text=Persoonlijke berichten instellingen}} gedeelte van {{llink|profile|text=Profiel}}
 +
 
 +
===Opties===
 +
 
 +
Zie het {{llink|Profile|anchor=Persoonlijke_berichten|text=Persoonlijke berichten instellingen}} gedeelte van het {{llink|profile|text=profiel}}.
 +
{{ {{Localized|Version specific}}|version=2.0|small=yes|content=In SMF2.0 is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot dezelfde instellingen van uit het persoonlijke berichten gedeelte zelf door  ''Voorkeuren'' gevolgd door ''Verander instellingen'' te selecteren.}}
 +
 
 +
===Discretie===
 +
 
 +
Standaard is er geen enkele manier waarop het beheer of iemand anders je persoonlijke berichten kan lezen. Alleen jij en de persoon waar je naar verzond zijn in staat te lezen wat je schreef. Maar het is niet onmogelijk voor iemand die toegang heeft in de database van het forum om ze te lezen via de database met een SQL commando. Daarom is het aan te raden geen persoonlijke berichten te sturen die privé-informatie bevatten waarvan je niet wenst dat dit gelezen kan worden door anderen.
 +
 
 +
===Een persoonlijk bericht versturen===
  
===Mijn berichten===
+
#In het ''Aan'' veld vul je de naam van de persoon in waar je het persoonlijke bericht naar toe stuurt. Als je het bericht naar meerder personen wil sturen gebruik je ofwel komma's (bijvoorbeeld: lid1, lid2), of begin je de gebruikersnaam van elke ontvanger te typen en selecteert dan hun gebruikersnaam uit het uitvouw menu.
 +
#Als je een [http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_carbon_copy Bcc] wil sturen naar een bepaald lid, klik dan op ''BCC toevoegen'' naast het ''Aan'' veld. De ontvanger in het BBC veld kan niet zien naar welk ander lid het bericht ook nog werd verstuurd.
 +
#Vul in de ''topic box'' een gepaste titel in.
 +
#Schrijf je bericht in de box daar onder. De Basis BB codes werken hetzelfde voor persoonlijke berichten als ze doen als je een bericht o het forum schrijft. .
 +
#Als je klaar bent met je bericht druk dan op de ''Verzend bericht'' knop om te verzenden of op de ''Bekijken'' knop om het voor versturen te bekijken.
 +
Je kan ook berichten beantwoorden door dezelfde methode te gebruiken.
  
Door op de ''Mijn berichten'' link in het [[main menu]] te drukken, zal je de pagina laden die al je persoonlijke berichten die verzonden werden aan jou vertoond. Dit is je ''Postvak in'' zoals je kan zien via de navigatie bovenaan is dit de standaard pagina voor je persoonlijke berichten.
+
=== Label systeem===
  
At the top of the page, you will see something that looks similar to what you would see on the [[message index]] of a board. You will see a listing of your personal messages. The first column where you see a speech bubble lets you know if you have replied to the PM. An arrow on the image means you have replied to the PM; no arrow means you haven't. The second column is for the date the personal message was sent. Next to that is the subject of the message. To the right of that is the display name of the member that sent it. The final column has check boxes where you can perform check the ones you want to delete and then push the ''Delete Selected'' button located under the list of messages. Note that you can sort personal messages by date, sender, and subject.
+
Om meer controle en organisatie te hebben over je persoonlijke berichten hebben SMF voor jou een methode geïntroduceerd om labels te geven aan berichten. Als je een label toewijst zal je de mogelijkheid hebben om alleen die berichten te zien waar je een label aan toegewezen hebt. Al je labels zullen vertoond worden onder de categorie ''Labels''.
 +
Om labels te creëren, wijzigen of te verwijderen selecteer je ''Voorkeuren'' in het persoonlijke berichten gedeelte en in het uitvouw menu  ''Beheer labels''
  
Upon clicking on any personal message, you will be anchored down the same page to the actual written message. This will look just like how a post would look inside of a topic. Next to each message you will see links on the top right to: quote the message in a reply by clicking ''Quote'', reply to the message by clicking ''Reply'', and deleting the message by clicking ''Remove''. Also note, you can report abusive personal messages to the administrator by clicking the ''Report to Admin'' link at the bottom right of the message. The checkboxes located farthest to the top right are also used to delete messages upon clicking the ''Delete Selected'' button below the messages.
+
== Persoonlijke berichten categorieën ==
  
If you want to view messages that you have sent, you can do so by clicking on ''Outbox'' at the left of the page under the ''Inbox'' link. You will notice the link will become bold as you are now viewing the outbox. The outbox works exactly the same as the inbox except it shows messages you have sent. Note that only messages sent that have the option ''Save a copy in my outbox'' checked will have a copy saved to the outbox.
+
Er zijn 3 categorieën in de Persoonlijke Berichten pagina, die elk meerdere en verschillende functies omvatten.
  
===Options===
+
====Persoonlijke Berichten====
See the [[Personal Message Options]] section of the [[profile]].
 
  
===Privacy===
+
*'''Nieuw bericht''' - Selecteer dit als je een nieuw bericht wil schrijven om naar een ander lid te sturen zoals hierboven werd uitgelegd.
 +
*'''Postvak in''' - Toont al de berichten die momenteel in je inbox staan. De instellingen voor dit kunnen veranderd worden zoals uitgelegd werd in het {{llink|Profile|anchor=Persoonlijke_berichten|text=Persoonlijke Berichten}} gedeelte van de Profiel pagina.
 +
*'''Verzonden items''' - Toont alle berichten die je verzonden hebt naar andere leden van het forum. Verzonden berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de optie "''Sla standaard een persoonlijk bericht op in mijn postvak uit.''" geselecteerd is in de Profiel-opties
  
By default, there is no way an administrator or anyone else can read your personal messages. Only you and the person you sent it to are able to read what you wrote. However, it is not impossible for one with access to the database of the forum to read them through the database with an SQL command. For this reason, it is advised to not send personal messages that contain private information that you don't wish for anyone else to read.
+
====Acties====
  
===Sending a personal message===
+
*'''Zoek berichten''' - Wanneer je dit selecteert heb je de mogelijkheid om je ontvangen berichten te zoeken op een gelijkaardige manier als met {{llink|Search|text=Geavanceerd zoeken}}. Je kan niet naar Verzonden berichten zoeken.
  
*Enter the name or the names of the person/s you are sending it to in the To box (the [http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_carbon_copy Bcc] box can be used to conceal additional recipients of the message).
+
*'''Berichten opruimen''' - Dit geeft je de mogelijkheid om alle berichten die ouder zijn dan het gespecificeerde aantal dagen.
*Enter the subject in the subject box.
 
*Write your message in the box below. Remember that Basic BB Codes work the same for Personal Messages as they do for posting.
 
*When you are finished with your message push the 'Send Message' button to send or the 'Preview' to preview.
 
You also will reply to messages using the same method.
 
  
===Label System===
+
====Voorkeuren====
  
To keep better control and organization of your personal messages, in SMF 2.0 we introduced a method for you to apply labels to your messages. When you apply a label you will then be able to view just the personal messages with that label. All of your labels will be listed on the left menu under the category Labels. To manage your labels so you can edit label names, delete labels and create new ones, go to the left menu under the category Preferences and click on Manage Labels.
+
*'''Beheer Labels''' - Door dit te selecteren krijg je de mogelijkheid om labels toe te voegen, te wijzigen en om te verwijderen die je op je berichten hebt toegepast.
 +
{{ {{Localized|Version specific}}|version=2.0|small=yes|content=
 +
*'''Regels bewerken''' - Door dit te selecteren krijg je de mogelijkheid om je berichten automatisch te sorteren volgens enkele regels die je zelf gemaakt hebt. Om regels aan te maken selecteer je ''Nieuwe regel toevoegen'' en dit leid je naar verschillende uitvouw menu's waar je eender welke regel kan opmaken om toe te passen op een bericht van een specifieke gebruiker en/of berichten onderwerp en/of berichten inhoud. Verschillende criteria kunnen gekozen worden door ''Kies criteria'' te selecteren. Je kan ook kiezen of aan elke of sommige van de criteria voldaan moet worden door het uitvouw menu te gebruiken. Als laatste kan je de actie selecteren die moeten genomen worden met berichten waar aan een regel toegepast werd. Ook hier kan je meer dan één actie selecteren door ''Selecteer een actie'' aan te klikken.
 +
*'''Verander instellingen'''
 +
**'''Geef persoonlijke berichten weer''' - Als een lid kiest ''Allemaal tegelijk'' wordt bovenaan een lijst van alle berichten getoond en worden de berichten weergegeven onder de lijst. Door ''één tegelijk'' te selecteren resulteert dat in alleen één enkel bericht dat bovenaan weergegeven wordt met een lijst van de berichten er onder. Als voor de optie ''Als een gesprek'' gekozen wordt, dan maakt het de forum een op een post lijkende lijst van antwoorden. Bij deze optie is het aanbevolen dat je jouw berichten bewaart in de Verzonden items folder (zie onderaan).
 +
**'''Toon meest recente persoonlijke berichten bovenaan.''' - Gebruikers kunnen kiezen of nieuwe berichten onderaan of bovenaan de lijst getoond moeten worden.
 +
**'''Persoonlijke berichten ontvangen van:''' -  Leden kunnen instellen wie ze persoonlijke berichten mag zenden. Het kan gelimiteerd worden tot alle leden behalve zij die op hun negeerlijst staan, alleen vrienden en beheerders of alleen beheerders.
 +
**'''Stuur een e-mail zodra je een persoonlijk bericht krijgt:''' - Gebruikers kunnen kiezen om berichten notificaties te ontvangen voor alle persoonlijke berichten of alleen voor persoonlijke berichten van vrienden. Het is ook mogelijk alle e-mail notificaties uit te zetten voor persoonlijke berichten.
 +
**'''Toon een popup wanneer ik nieuwe berichten heb ontvangen.''' - Gebruikers kunnen dit selecteren als ze een pupup willen krijgen om hun te verwittigen dat er een nieuw persoonlijk bericht is.
 +
**'''Sla standaard een persoonlijk bericht op in mijn postvak uit. ''' - Wanneer deze optie geselecteerd is wordt elk persoonlijk bericht gestuurd door een gebruiker, automatisch opgeslagen in Verzonden items. Deze optie moet geselecteerd staan als men berichten als conversatie bekijkt. Als deze optie niet geselecteerd is dan moeten gebruikers onthouden om ''Bewaar een kopie in mijn postvak uit'' te selecteren alvorens een bericht te versturen.
 +
**'''Verwijder het Postvak in label wanneer een ander label toegevoegd wordt.''' - Als deze optie geselecteerd is, wordt het Postvak in label verwijdert als er een nieuw label toegepast wordt op het bericht.}}
  
{{As a regular user}}
+
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 01:40, 8 December 2017

SMF heeft een krachtig systeem om persoonlijke berichten te beheren. Persoonlijke berichten (of PB in het kort) zijn bijna het zelfde als posten, maar in plaats dat ze gepost worden in topics worden ze verzonden naar 1 of meer leden. Typische persoonlijke berichten zijn private correspondenties, en ze zijn alleen zichtbaar voor de verzender en de bedoelde ontvangers - beheerders kunnen andere hun berichten niet lezen behalve via de database.

Persoonlijke berichten kunnen niet verzonden worden door gasten of naar gasten. Als de verzender verwijdert werd een tijd nadat ze het bericht verzonden, zullen ze als Gast verschijnen.

Standaard kunnen er mogelijk 4.294.976.296 persoonlijk berichten verstuurd worden op een forum. Omdat dit een veel hoger aantal is dan de leden die je kan hebben, is het onwaarschijnlijk dat je dit aantal ooit bereikt. Het aantal berichten die opgeslagen kunnen worden door een forum lid, kan gelimiteerd worden door de beheerder die de instellingen kan veranderen door individuele ledengroepen te modificeren.

Mijn berichten

Door op de Mijn berichten link in het Hoofdmenu (en) te drukken, zal je de pagina laden die al de persoonlijke berichten die naar jou verzonden werden laat zien. Dit is je Postvak in. Zoals je kan zien via de navigatie bovenaan is dit de standaard pagina voor je persoonlijke berichten.

Bovenaan in de pagina, zie je iets dat hetzelfde lijkt als wat je zou zien in een berichten index (en) van een board. Je zal een lijst zien van persoonlijke berichten. De eerste kolom waar je een tekstballon ziet, laat je weten of je het bericht beantwoord hebt. Een pijl op de afbeelding laat zien dat je het PB beantwoord hebt; geen pijl wil zeggen dat je dat niet gedaan hebt. De 2e kolom is voor de datum dat het persoonlijke bericht verzonden werd. Net daarnaast is het onderwerp van het bericht. Rechts daarvan is de forumnaam van het lid dat het verzonden heeft. De laatste kolom heeft selectie boxen waar je degene kan selecteren die je wil verwijderen en daarna op de verwijder selectie knop kan drukken gelokaliseerd onderaan de lijst met berichten. Je kan jouw persoonlijke berichten daarmee sorteren op datum, afzender en onderwerp.

Als je op een persoonlijk bericht klikt, zal je automatisch naar beneden scrollen naar het feitelijk geschreven bericht. Dit ziet er net hetzelfde uit als een typische post in een topic. Naast elk bericht zal je bovenaan rechts links zien: een bericht te citeren in een antwoord door op Citaat te klikken, een bericht te beantwoord door op Reageer te klikken, en om het bericht te verwijderen door op Verwijder te klikken. Je kan ook persoonlijke berichten rapporteren aan het beheer door rechts onderaan het bericht op de rapporteer aan de beheerder link te klikken, indien deze functie ingeschakeld werd door de beheerder. Het aan vink vakje uiterst rechts bovenaan worden ook gebruikt om berichten te verwijderen door te klikken op Verwijder selectie onderaan de berichten.

Als je verzonden berichten wil bekijken, kan je dit doen door op Verzonden items te klikken in het menu onderaan of in het linker paneel. Een bericht wordt alleen bewaard in de Verzonden items als je de optie Bewaar een kopie in mijn postvak uit aangevinkt hebt alvorens het bericht te verzenden. Deze optie kan standaard ingesteld worden in het Persoonlijke berichten instellingen gedeelte van Profiel

Opties

Zie het Persoonlijke berichten instellingen gedeelte van het profiel.

In SMF2.0 is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot dezelfde instellingen van uit het persoonlijke berichten gedeelte zelf door Voorkeuren gevolgd door Verander instellingen te selecteren.

Discretie

Standaard is er geen enkele manier waarop het beheer of iemand anders je persoonlijke berichten kan lezen. Alleen jij en de persoon waar je naar verzond zijn in staat te lezen wat je schreef. Maar het is niet onmogelijk voor iemand die toegang heeft in de database van het forum om ze te lezen via de database met een SQL commando. Daarom is het aan te raden geen persoonlijke berichten te sturen die privé-informatie bevatten waarvan je niet wenst dat dit gelezen kan worden door anderen.

Een persoonlijk bericht versturen

 1. In het Aan veld vul je de naam van de persoon in waar je het persoonlijke bericht naar toe stuurt. Als je het bericht naar meerder personen wil sturen gebruik je ofwel komma's (bijvoorbeeld: lid1, lid2), of begin je de gebruikersnaam van elke ontvanger te typen en selecteert dan hun gebruikersnaam uit het uitvouw menu.
 2. Als je een Bcc wil sturen naar een bepaald lid, klik dan op BCC toevoegen naast het Aan veld. De ontvanger in het BBC veld kan niet zien naar welk ander lid het bericht ook nog werd verstuurd.
 3. Vul in de topic box een gepaste titel in.
 4. Schrijf je bericht in de box daar onder. De Basis BB codes werken hetzelfde voor persoonlijke berichten als ze doen als je een bericht o het forum schrijft. .
 5. Als je klaar bent met je bericht druk dan op de Verzend bericht knop om te verzenden of op de Bekijken knop om het voor versturen te bekijken.

Je kan ook berichten beantwoorden door dezelfde methode te gebruiken.

Label systeem

Om meer controle en organisatie te hebben over je persoonlijke berichten hebben SMF voor jou een methode geïntroduceerd om labels te geven aan berichten. Als je een label toewijst zal je de mogelijkheid hebben om alleen die berichten te zien waar je een label aan toegewezen hebt. Al je labels zullen vertoond worden onder de categorie Labels. Om labels te creëren, wijzigen of te verwijderen selecteer je Voorkeuren in het persoonlijke berichten gedeelte en in het uitvouw menu Beheer labels

Persoonlijke berichten categorieën

Er zijn 3 categorieën in de Persoonlijke Berichten pagina, die elk meerdere en verschillende functies omvatten.

Persoonlijke Berichten

 • Nieuw bericht - Selecteer dit als je een nieuw bericht wil schrijven om naar een ander lid te sturen zoals hierboven werd uitgelegd.
 • Postvak in - Toont al de berichten die momenteel in je inbox staan. De instellingen voor dit kunnen veranderd worden zoals uitgelegd werd in het Persoonlijke Berichten gedeelte van de Profiel pagina.
 • Verzonden items - Toont alle berichten die je verzonden hebt naar andere leden van het forum. Verzonden berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de optie "Sla standaard een persoonlijk bericht op in mijn postvak uit." geselecteerd is in de Profiel-opties

Acties

 • Zoek berichten - Wanneer je dit selecteert heb je de mogelijkheid om je ontvangen berichten te zoeken op een gelijkaardige manier als met Geavanceerd zoeken. Je kan niet naar Verzonden berichten zoeken.
 • Berichten opruimen - Dit geeft je de mogelijkheid om alle berichten die ouder zijn dan het gespecificeerde aantal dagen.

Voorkeuren

 • Beheer Labels - Door dit te selecteren krijg je de mogelijkheid om labels toe te voegen, te wijzigen en om te verwijderen die je op je berichten hebt toegepast.
 • Regels bewerken - Door dit te selecteren krijg je de mogelijkheid om je berichten automatisch te sorteren volgens enkele regels die je zelf gemaakt hebt. Om regels aan te maken selecteer je Nieuwe regel toevoegen en dit leid je naar verschillende uitvouw menu's waar je eender welke regel kan opmaken om toe te passen op een bericht van een specifieke gebruiker en/of berichten onderwerp en/of berichten inhoud. Verschillende criteria kunnen gekozen worden door Kies criteria te selecteren. Je kan ook kiezen of aan elke of sommige van de criteria voldaan moet worden door het uitvouw menu te gebruiken. Als laatste kan je de actie selecteren die moeten genomen worden met berichten waar aan een regel toegepast werd. Ook hier kan je meer dan één actie selecteren door Selecteer een actie aan te klikken.
 • Verander instellingen
  • Geef persoonlijke berichten weer - Als een lid kiest Allemaal tegelijk wordt bovenaan een lijst van alle berichten getoond en worden de berichten weergegeven onder de lijst. Door één tegelijk te selecteren resulteert dat in alleen één enkel bericht dat bovenaan weergegeven wordt met een lijst van de berichten er onder. Als voor de optie Als een gesprek gekozen wordt, dan maakt het de forum een op een post lijkende lijst van antwoorden. Bij deze optie is het aanbevolen dat je jouw berichten bewaart in de Verzonden items folder (zie onderaan).
  • Toon meest recente persoonlijke berichten bovenaan. - Gebruikers kunnen kiezen of nieuwe berichten onderaan of bovenaan de lijst getoond moeten worden.
  • Persoonlijke berichten ontvangen van: - Leden kunnen instellen wie ze persoonlijke berichten mag zenden. Het kan gelimiteerd worden tot alle leden behalve zij die op hun negeerlijst staan, alleen vrienden en beheerders of alleen beheerders.
  • Stuur een e-mail zodra je een persoonlijk bericht krijgt: - Gebruikers kunnen kiezen om berichten notificaties te ontvangen voor alle persoonlijke berichten of alleen voor persoonlijke berichten van vrienden. Het is ook mogelijk alle e-mail notificaties uit te zetten voor persoonlijke berichten.
  • Toon een popup wanneer ik nieuwe berichten heb ontvangen. - Gebruikers kunnen dit selecteren als ze een pupup willen krijgen om hun te verwittigen dat er een nieuw persoonlijk bericht is.
  • Sla standaard een persoonlijk bericht op in mijn postvak uit. - Wanneer deze optie geselecteerd is wordt elk persoonlijk bericht gestuurd door een gebruiker, automatisch opgeslagen in Verzonden items. Deze optie moet geselecteerd staan als men berichten als conversatie bekijkt. Als deze optie niet geselecteerd is dan moeten gebruikers onthouden om Bewaar een kopie in mijn postvak uit te selecteren alvorens een bericht te versturen.
  • Verwijder het Postvak in label wanneer een ander label toegevoegd wordt. - Als deze optie geselecteerd is, wordt het Postvak in label verwijdert als er een nieuw label toegepast wordt op het bericht.