Personal messages/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search
Languages English  · Deutsch · Ελληνικά · español · italiano · Nederlands · norsk · polski · português · русский · srpski (latinica) · svenska

SMF posiada potężny system zarządzania prywatnymi wiadomościami. Prywatne wiadomości (lub w skrócie PW) są jak zwykłe wiadomości, ale zamiast wysyłać je w wątkach, są one wysyłane do jednego lub większej ilości użytkowników. Zazwyczaj prywatne wiadomości zawierają informacje których nie chcemy ujawniać innym użytkownikom, i są widoczne tylko dla nadawcy oraz adresata (lub adresatów). Administratorzy nie mogą przeglądać wiadomości innych użytkowników, za wyjątkiem odczytania ich w bazie danych.

Prywatne wiadomości nie mogą być wysyłane przez lub do gości. Jeśli jednak użytkownik, który wysłał wiadomość zostanie usunięty to wiadomość będzie widniała jako wysłana przez gościa.

By default, 4,294,967,296 personal messages may be sent on a forum. Since this is a much larger number than the members you can have, it's unlikely you will ever reach it. The number of messages which can be stored by a forum member may be restricted by the administrator, who can change this setting by modifying individual membergroups.

Moje wiadomości

Upon clicking the My Messages link on the Main menu (en) you will be lead to a page that lists all of the personal messages sent to you. This is your inbox as you can see from the navigation at the top, the default page loaded for personal messages.

At the top of the page you will see something that looks similar to what you would see on the message index (en) of a board. You will see a listing of your personal messages. The first column where you see a speech bubble lets you know if you have replied to the PM. An arrow on the image means that you have replied to the PM; no arrow means that you have not. The second column is for the date the personal message was sent. Next to that is the subject of the message. To the right of that is the display name of the member that sent it. The final column has check boxes where you can select the ones you want to delete and then push the Delete Selected button located under the list of messages. You can sort personal messages by date, subject, or sender.

Upon clicking on a personal message, the page scrolls down to the actual written message. This will look just like a typical post in a topic. Next to each message you will see links on the top right to: quote the message in a reply by clicking Quote, reply to the message by clicking Reply, and delete the message by clicking Remove. Also, you can report abusive personal messages to the administrator by clicking the Report to Admin link at the bottom right of the message, providing that this function has been enabled by the administrator. The checkboxes located farthest to the top right are also used to delete messages upon clicking the Delete Selected button below the messages.

To view sent messages, select "Sent Items" under "Messages" in the button menu or left side panel. A message is saved to "Sent Items" only if the option Save a copy in my outbox is selected when sending a message. This option can be set as default in the Personal Message Options (en) section of the Profile (en).

Ustawienia

See the Personal Message Options (en) section of the Profile (en).

In SMF2.0 it is also possible to access these same options from within the section for Personal Messages by selecting Preferences followed by Change Settings.

Prywatność

Domyślnie nie ma możliwości, aby administrator lub ktokolwiek inny mógł przeglądać prywatne wiadomości innych użytkowników. Jedynie ty i odbiorca mogą przeczytać to co zostało wysłane. Jednak osoba z dostępem do bazy danych forum może przeczytać każdą wiadomość, z tego powodu nie należy wysyłać wiadomości zawierających prywatne informacje, które nie powinny być dla nikogo dostępne.

Wysyłanie prywatnej wiadomości

 1. In the "To" box enter the name(s) of the person(s) you are sending a personal message to. If you want to send a message to multiple users, either use commas (for example: user1, user2), or start typing the username of each recipient and then select their username from the drop down menu.
 2. if you want to send a Blind Carbon Copy to certain users, click on "Add BCC" beside the "To" field. The recipients in the BCC field will not see who else has received the message.
 3. Enter suitable text in the "Subject" box.
 4. Napisz swoją wiadomość w polu tekstowym poniżej. Pamiętaj, że proste BBC działają tak samo jak w przypadku wysyłania zwykłych wiadomości na forum.
 5. Po zakończeniu pisania kliknij na Wyślij wiadomość jeśli chcesz ją wysłać lub na Podgląd w celu podglądu wiadomości.

W ten sam sposób można wysyłać odpowiedzi na wiadomości.

System etykiet

To keep better control and organization of your personal messages, SMF introduced a method for you to apply labels to your messages. When you apply a label you will then be able to view just the personal messages with that label. All of your labels will be listed under the category "Labels". To create, edit and delete labels select "Preferences" in the Personal Messages section and in the drop down menu select "Manage Labels".

Personal Messages Categories

There are three categories on the Personal Messages page, each of which incorporates a number of different functions.

Messages

 • Nowa wiadomość - Wybierz tą opcję, jeżeli chcesz wysłać nową wiadomość do innego użytkownika. Metoda wysyłania wiadomości została opisana powyżej.
 • Odebrane - Pokazuje wszystkie wiadomości w twojej skrzynce odbiorczej. Jej opcje mogą być zmienione tak jak to opisano tutaj: Personal Messaging (en) w sekcji profilu.
 • Sent Items - Shows all the messages which you have sent to other members of the forum. Sent messages are saved automatically only if you select the option "Save a copy of each personal message in my sent items by default" in the profile options. Otherwise, it is necessary to select "Save a copy in my outbox" each time when sending a message.

Actions

 • Search - Selecting this allows you to search your received messages in a similar way as using the advanced search function. You cannot search your sent messages.
 • Prune Messages - This allows you to delete all messages that are older than the specified number of days.

Preferences

 • Manage Labels - Selecting this allows you to add, edit and delete any labels which you have applied to your messages.
 • Manage Rules - Selecting this allows you to have your messages sorted automatically, according to a set of rules which you create. To create a rule select Add New rule and this takes you to a series of drop down menus where you can set up any rules you wish to apply to messages from specific users, and/or the message title and/or body. Multiple criteria can be chosen by selecting Add Criteria. You can also choose whether all or any of the criteria must be met using the dropdown menu. Finally, you can select the action which will be taken with messages to which a rule is applied. Again, you can choose more than one action by selecting Add Action.
 • Change Settings
  • Display personal messages - If a member chooses All at once, a list of messages is displayed at the top with all of those messages displayed below the list. Selecting One at a time results in only one message being displayed at the top with a list of messages below it. As a conversation mimics the forum functionality, creating a topic-like list of replies. It is highly recommended that a member save their messages in the outbox (see below) if they choose to display messages as a conversation.
  • Show most recent personal messages at top - Users can choose whether new messages should be displayed at the top or bottom of the list.
  • Receive personal messages from - Members may control who is allowed to send them private messages. It can be limited to members not on their ignore list, only buddies and administrators, or only administrators.
  • Notify by email every time you receive a personal message - Users can choose to receive email notification about all personal messages, or only about personal messages from buddies. It is also possible to disable all email notifications about personal messages.
  • Show a popup when I receive new messages - Users can select this option if they would like a popup to notify them of new personal messages.
  • Save a copy of each personal message in my outbox by default - When this option is selected, any personal messages sent by a user will automatically be saved to the outbox. This option should be enabled when viewing messages as a conversation. If this option is not selected, then users have to remember to check the box Save a copy in my outbox before sending each message.
  • Remove the inbox label when applying another label - If this option is enabled, the inbox label is removed when a new label is applied to a message.


Advertisement: