Translations:Registering/6/pl From Online Manual

Revision as of 05:14, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Goście mogą zarejestrować się w dowolnym czasie, po prostu wybierając opcję Rejestracja z menu głównego.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Goście mogą zarejestrować się w dowolnym czasie, po prostu wybierając opcję Rejestracja z menu głównego.