Translations:Registering/6/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

Goście mogą zarejestrować się w dowolnym czasie, po prostu wybierając opcję Rejestracja z menu głównego.