Translations:Registering/12/pl From Online Manual

Revision as of 06:49, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zakończeniu rejestracji, istnieją trzy możliwości co jest wyświetlane na podstawie konfiguracji forum.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zakończeniu rejestracji, istnieją trzy możliwości co jest wyświetlane na podstawie konfiguracji forum.