Translations:Registering/12/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zakończeniu rejestracji, istnieją trzy możliwości co jest wyświetlane na podstawie konfiguracji forum.