Translations:Personal messages/25/pl From Online Manual

Revision as of 04:17, 7 March 2012 by Adi1166 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Po wybraniu opcji Moje wiadomości w main menu zostanie otwarta strona z listą wszystkich prywatnych wiadomości, które zostały do ciebie wysłane. To jest twoja skrzynka odbiorcza, strona otwierana domyślnie dla prywatnych wiadomości.