Translations:Personal messages/25/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

Po wybraniu opcji Moje wiadomości w main menu zostanie otwarta strona z listą wszystkich prywatnych wiadomości, które zostały do ciebie wysłane. To jest twoja skrzynka odbiorcza, strona otwierana domyślnie dla prywatnych wiadomości.