Translations:Calendar/1/pl From Online Manual

Revision as of 03:52, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Kalendarz, jeśli jest włączony przez administratora, będzie widoczny na Main menu forum. Może być on używany do zapisywania i wyświetlania świąt...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kalendarz, jeśli jest włączony przez administratora, będzie widoczny na Main menu forum. Może być on używany do zapisywania i wyświetlania świąt, urodzin oraz różnego rodzaju imprez i wydarzeń. Data urodzin jeśli została wypełniona przez użytkownika w jego profilu, będzie wyświetlana w kalendarzu. Wytypowani użytkownicy mogą mieć uprawnienia dające możliwość dodawania wydarzeń do kalendarza. Administratorzy mogą konfigurować kalendarz za pośrednictwem sekcji Ustawienia kalendarza w panelu Administracja.