Translations:Bulletin board code/21/pl From Online Manual

Revision as of 18:11, 21 November 2013 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Zagnieżdżenie tagów rozmiaru nie będzie działać, jeśli użyjemy go w taki sposób jak na poniższym przykładzie:")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zagnieżdżenie tagów rozmiaru nie będzie działać, jeśli użyjemy go w taki sposób jak na poniższym przykładzie: