Translations:Bulletin board code/21/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

Zagnieżdżenie tagów rozmiaru nie będzie działać, jeśli użyjemy go w taki sposób jak na poniższym przykładzie: