Translations:Bulletin board code/13/pl From Online Manual

Revision as of 03:28, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Kolejnym przykładem jest nieprawidłowo zagnieżdżony kod, który łatwo został przedstawiony z wcięciem tagów: {{code|[b][i]bold & italic text[/b][/i] [b] [i] ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kolejnym przykładem jest nieprawidłowo zagnieżdżony kod, który łatwo został przedstawiony z wcięciem tagów:

[b][i]bold & italic text[/b][/i]
[b]
     [i]
         bold & italic text
[/b]
     [/i]