Translations:Bulletin board code/13/pl

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Kolejnym przykładem jest nieprawidłowo zagnieżdżony kod, który łatwo został przedstawiony z wcięciem tagów:

[b][i]bold & italic text[/b][/i]
[b]
     [i]
         bold & italic text
[/b]
     [/i]