Translations:Bulletin board code/12/pl From Online Manual

Revision as of 18:14, 21 November 2013 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Następny przykład pokazuje błędne używanie tagów. Dwie linie pokazują że tag nadrzędny <nowiki>[b]</nowiki> został zamknięty przed tagiem podrzędnym <nowiki>[i]</nowi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Następny przykład pokazuje błędne używanie tagów. Dwie linie pokazują że tag nadrzędny [b] został zamknięty przed tagiem podrzędnym [i].

[b][i]tekst pogrubiony i kursywa[/b][/i]
[b]
     [i]
         tekst pogrubiony i kursywa
[/b]
     [/i]