Translations:Bulletin board code/12/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

Następny przykład pokazuje błędne używanie tagów. Dwie linie pokazują że tag nadrzędny [b] został zamknięty przed tagiem podrzędnym [i].

[b][i]tekst pogrubiony i kursywa[/b][/i]
[b]
     [i]
         tekst pogrubiony i kursywa
[/b]
     [/i]