Difference between revisions of "Personal messages/sr-el" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
 
{{Other languages}}
 
{{Other languages}}
 
{{TOCright}}
 
{{TOCright}}
 +
{{DISPLAYTITLE:Personal messages}}
 +
 
SMF ima moćan sistem upravljanja privatnim porukama. Privatne poruke (ili kratko pm) su slični klasičnim porukama, sa razlikom u tome što su poslate samo jednom članu. Privatne poruke su, kao što im i naziv kaže - privatne, i vidljive su samo članu koji je poruku poslao, kao i primaocima poruke - administratori ne mogu čitati privatne poruke ostalih članova, osim kroz bazu podataka.
 
SMF ima moćan sistem upravljanja privatnim porukama. Privatne poruke (ili kratko pm) su slični klasičnim porukama, sa razlikom u tome što su poslate samo jednom članu. Privatne poruke su, kao što im i naziv kaže - privatne, i vidljive su samo članu koji je poruku poslao, kao i primaocima poruke - administratori ne mogu čitati privatne poruke ostalih članova, osim kroz bazu podataka.
  

Revision as of 09:24, 22 September 2011


SMF ima moćan sistem upravljanja privatnim porukama. Privatne poruke (ili kratko pm) su slični klasičnim porukama, sa razlikom u tome što su poslate samo jednom članu. Privatne poruke su, kao što im i naziv kaže - privatne, i vidljive su samo članu koji je poruku poslao, kao i primaocima poruke - administratori ne mogu čitati privatne poruke ostalih članova, osim kroz bazu podataka.

Privatne poruke se ne mogu slati gostima niti gosti mogu slati privatne poruke. Međutim, ukoliko je član izbrisan posle slanja privatne poruke, primaocu će biti prikazan kao gost.

Podrazumevana granica slanja privatnih poruka je 4,294,967,296 na svakom forumu. Pošto je ovaj broj znatno veći od broja poruka koji članovi zaista mogu dostići, skoro je nemoguće dostići ovaj broj.

Moje Poruke

Klikom na dugme Moje poruke u glavnom meniju bićete odvedeni na stranicu koja će pokazati listu vaših privatnih poruka koje ste primili. Ovo je vaš Inboks kao što možete primetiti u navigaciji na vrhu stranice.

Na vrhu stranice, možete videti nešto slično pregledu poruka na forumu. Videćete listu vaših privatnih poruka. U prvoj koloni možete videti indikator koji pokazuje da li ste odgovorili na datu poruku ili ne. Strelica na slici znači da ste odgovorili na poruku; ukoliko nema strelice niste odgovorili. Druga kolona pokazuje datum kada je privatna poruka poslata. Pored toga možete videti naslov poruke. Desno možete videti je korisničko ime člana koji je poslao privatnu poruku. Poslednja kolona sadrži kutije za odabir poruka koje želite izbrisati, nakon čega je potrebno pritisnuti dugme Izbriši odabrane koji se nalazi ispod liste poruka. Takođe, poruke je moguće sortirati na osnovu datuma, pošiljaoca i naslova.

Kada kliknete na neku od privatnih poruka, bićete odvedeni do pregleda iste poruke, na istoj stranici. Pregled poruke izgleda isto kao i pregled poruka na forumu unutar teme. Pored svake poruke možete videti linkove sa desne strane za: citat poruke u odgovoru klikom na Citat, odgovor na poruku klikom na Odgovor, i brisanje poruke klikom na Obriši dugme. Takođe, možete prijaviti uvredljivu privatnu poruku administratoru kliknuvši na link Prijavi administratoru koji se nalazi u donjem desnom ćošku poruke. Privatne poruke možete obrisati i odabirom poruka u checkbox poljima koja se nalaze na vrhu sa desne strane stranice, i kliknuvši Obriši odabrane dugme iznad poruka.

Ukoliko želite da vidite poruke koje ste poslali, možete to uraditi klikom na Poslate stavke sa leve strane ispod linka Primljeno. Primetićete da se linkovi boldiraju pošto kliknete na njih. Poslate poruke pokazuju privatne poruke koje ste poslali. U ovom odeljku se prikazuju samo poruke koje ste pri slanju obeležili putem kutije Sačuvaj kopiju u sandučetu Poslato.

Opcije

Pogledajte opcije privatnih poruka sekciju u profilu.

Privatnost

Ne postoji podrazumevan i jednostavan način da administratori čitaju privatne poruke ostalih članova. Samo vi i osoba kojoj šaljete poruku može pročitati njen sadržaj. Primetite da nije nemoguće čitati privatne poruke kroz bazu podataka, pomoću određenih SQL komandi. Zbog ovoga preporučljivo je da privatne poruke koje sadrže poverljive informacije ne šaljete.

Slanje privatne poruke

  • Unesite ime člana ili članova kojima šaljete privatnu poruku u Za polje (Bcc možete koristiti ukoliko šaljete poruku dodatnim članovima).
  • Unesite naslov poruke u Naslov polje.
  • Upišite svoju poruku u polje ispod. Zapamtite da možete koristiti klasične bbc kodove kao i za pisanje na forumu.
  • Kada ste završili sa pisanjem poruke, kliknite na dugme Pošalji poruku kako bi poslali poruku, ili dugme Pregledaj kako biste poruku najpre pogledali.

Takođe, na isti način možete odgovarati na poruke.

Sistem odeljaka

Za održavanje bolje kontrole i organizacije vaših privatnih poruka, u SMF 2.0 verziji prikazan je metod odeljaka. Kada podesite određeni odeljak možete pregledati poruke samo iz tog određenog odeljka. Svi vaši odeljci će biti prikazani u levom meniju u kategoriji Odeljci. Za upravljanje odeljcima, tj menjanje naziva odeljka, brisanje odeljka, kao i kreiranje novih odeljaka, koristite Upravljanje Odeljcima u meniju Podešavanja.