Προσωπικά Μηνύματα

From Online Manual

< Personal messages
Revision as of 15:17, 13 November 2011 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search


Το SMF διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης προσωπικών μηνυμάτων. Τα προσωπικά μηνύματα (ή ΠΜ για συντομία) μοιάζουν αρκετά με τις δημοσιεύσεις αλλά αντί να δημοσιεύονται σε ένα θέμα αποστέλλονται σε ένα ή περισσότερα μέλη. Τυπικά, τα προσωπικά μηνύματα είναι ιδιωτική αλληλογραφία και μπορούν να εμφανιστούν μόνο στον αποστολέα και τους παραλήπτες - οι διαχειριστές δεν μπορούν να δουν τα μηνύματα των άλλων παρά μόνο μέσα από την βάση δεδομένων.

Προσωπικά μηνύματα δεν είναι δυνατόν να αποσταλούν από επισκέπτες ή προς επισκέπτες. Ωστόσο, εάν ο αποστολέας διαγραφε'ι από μέλος κάποια χρονική στιγμή μετά την αποστολή του μηνύματος, θα εμφανίζεται ως επισκέπτης.

By default, 4,294,967,296 personal messages may be sent on your forum. Since this is a much larger number than the members you can have, it's unlikely you will ever reach it.

Τα μηνύματα μου

Με κλικ στον σύνδεσμο Τα μηνύματα μου στο κύριο μενού θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα με την λίστα όλων των προσωπικών μηνυμάτων που σας έχουν αποσταλεί. Αυτά είναι τα Εισερχόμενα, όπως μπορείτε να δείτε από την πλοήγηση στο επάνω μέρος, η προεπιλεγμένη σελίδα φόρτωσης για τα προσωπικά μηνύματα.

At the top of the page, you will see something that looks similar to what you would see on the message index of a board. You will see a listing of your personal messages. The first column where you see a speech bubble lets you know if you have replied to the PM. An arrow on the image means you have replied to the PM; no arrow means you haven't. The second column is for the date the personal message was sent. Next to that is the subject of the message. To the right of that is the display name of the member that sent it. The final column has check boxes where you can perform check the ones you want to delete and then push the Delete Selected button located under the list of messages. Note that you can sort personal messages by date, sender, and subject.

Upon clicking on any personal message, you will be anchored down the same page to the actual written message. This will look just like how a post would look inside of a topic. Next to each message you will see links on the top right to: quote the message in a reply by clicking Quote, reply to the message by clicking Reply, and deleting the message by clicking Remove. Also note, you can report abusive personal messages to the administrator by clicking the Report to Admin link at the bottom right of the message. The checkboxes located farthest to the top right are also used to delete messages upon clicking the Delete Selected button below the messages.

To view sent messages, select "Sent Items" under "Messages" in the button menu or left side panel. Messages are only saved to "Sent Items" if you have put a checkmark next to Save a copy in my outbox before sending the message.

Επιλογές

Δείτε τις επιλογές στα Προσωπικά μηνύματα του προφίλ.

Privacy

By default, there is no way an administrator or anyone else can read your personal messages. Only you and the person you sent it to are able to read what you wrote. However, it is not impossible for one with access to the database of the forum to read them through the database with an SQL command. For this reason, it is advised to not send personal messages that contain private information that you don't wish for anyone else to read.

Αποστολή ενός προσωπικού μηνύματος

  • Enter the name or the names of the person/s you are sending it to in the To box (the Bcc box can be used to conceal additional recipients of the message).
  • Enter the subject in the subject box.
  • Write your message in the box below. Remember that Basic BB Codes work the same for Personal Messages as they do for posting.
  • When you are finished with your message push the 'Send Message' button to send or the 'Preview' to preview.

You also will reply to messages using the same method.

Label System

To keep better control and organization of your personal messages, in SMF 2.0 we introduced a method for you to apply labels to your messages. When you apply a label you will then be able to view just the personal messages with that label. All of your labels will be listed on the left menu under the category Labels. To manage your labels so you can edit label names, delete labels and create new ones, go to the left menu under the category Preferences and click on Manage Labels.