Memberlist/no

From Online Manual

< Memberlist
Revision as of 01:18, 29 July 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "Brukernavn i medlemslisten kan sorteres på flere forskjellige måter.")
Jump to: navigation, search

Vis alle medlemmer

Ved å klikke på "Medlemmer" på Main menu eller i Info-senteret vil siden med medlemmer bli vist. Siden "Vis alle medlemmer" er standardsiden. Men det er også en side hvor du kan Søk etter medlemmer som er registrert på forumet.

På denne siden vil du se en liste over alle medlemmer registrert på forumet. Er det mange medlemmer i Forumet vil medlemslisten bestå av flere sider og på toppen kan du navigere til de andre sidene med medlemmer. Til høyre ser du bokstavene i det engelske alfabetet. Ved å klikke på en bokstav vil du bli ledet til siden hvor brukernavn begynner med denne bokstaven. Brukernavn som begynner på en annen bokstav enn den du klikker på blir ikke filtrert bort, men fungerer som et anker, så vil du bli henvist til siden med første brukernavn som begynner med bokstaven du klikket på. Dette for at du ikke skal behøver å bla gjennom flere sider for å finne brukernavn som begynne med en bestemt bokstav.

Brukernavn i medlemslisten kan sorteres på flere forskjellige måter.

They can be ordered by: Status (Online - Offline), Email, Website, ICQ, AIM, YIM, MSN, Position, Date Registered, and Posts. Just clicking on one of these links will sort the members for you. First in descending order, but when clicked again - in ascending order.

Search for members

This section allows you to search for members of your forum using many different filters. You can search for members with an ID, age, posts, date registered, last online; with the values of: less than value inputted, less or equal to, exactly equal to, equal to or greater, or just greater than. So for example, you could use Posts => 300 and User age > 20 to list all members that have 300 or more posts and are older than 20 years of age.

You can narrow the search down even more by selecting the gender of the members you wish to list, the activation status of the member, and the membergroups the member belongs to.

You can also try to find members by their username, email address, website, location, ip address, and messenger address.