Calendar/no From Online Manual

< Calendar
Revision as of 14:03, 30 July 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "Hvis kalenderen er aktivert på forumet og brukerne er gitt rettigheter til å legge inn kalenderhendelser, vil brukerne kunne ''Legge til hendelse'' til kalenderen,...")
Jump to: navigation, search

Kalender funksjonen, hvis aktivert av administrator, finnes på hovedmenyen i forumet. Den kan brukes til å registrere og vise helligdager, bursdager og arrangementer. Fødselsdato som medlemmene har lagt inn i sin brukerprofil vil vise når den enkelte har bursdag. Noen eller alle medlemmene kan ha rettigheter til å legge inn kalenderhendelser. Administratorer kan konfigurere kalenderen via kalenderinnstillingene i Administrasjonssenteret.

I SMF 2.0 vises det også mini kalendere på venstre side av den aktuelle kalenderen. Dette gjør at medlemmene kan se hva som skjer de neste månedene.

Legge til en hendelse i kalenderen

Hvis kalenderen er aktivert på forumet og brukerne er gitt rettigheter til å legge inn kalenderhendelser, vil brukerne kunne Legge til hendelse til kalenderen, ved å klikke på Kalender på hovedmenyen etterfulgt av å klikk på knappen Legg til innlegg i skjermbilde for kalenderen. Hvis alternativet er aktivert, kan brukerne velge en dag i kalenderen for å starte en ny hendelse på denne dagen. I tillegg til dette, hvis en bruker har riktige rettigheter, vises knappen Tilknytt kalender nederst på hvert tema. Når en bruker klikker på lenken Tilknytt kalender, legges det inn en ny hendelse i kalenderen, knyttet til emnet de leste når lenken ble klikket på.