Difference between revisions of "Calendar/no" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Created page with " Kalender funksjonen, hvis aktivert av administrator, finnes på hovedmenyen i forumet. Den kan brukes til å registrere og vise helligdager, b...")
(Created page with "Hvis kalenderen er aktivert på forumet og brukerne er gitt rettigheter til å legge inn kalenderhendelser, vil brukerne kunne ''Legge til hendelse'' til kalenderen,...")
Line 5: Line 5:
 
==Legge til en hendelse i kalenderen==
 
==Legge til en hendelse i kalenderen==
  
If the calendar is enabled on a forum and users are given the permission to post calendar events, users will be able to ''Post an Event'' to the [[calendar]], by selecting ''Calendar'' from the main menu, followed by ''Post Event'' from the calendar screen. If the option is enabled, users may also be able to simply select the day of the month to post a new event on that day. In addition to this, if a user has the proper permissions, they may see a ''Link to Calendar'' link at the bottom of each topic. Selecting this link allows users to post a new Event in the calendar, linked to the topic they were viewing when they selected the ''Link to Calendar'' link.
+
Hvis kalenderen er aktivert på forumet og brukerne er gitt rettigheter til å legge inn kalenderhendelser, vil brukerne kunne ''Legge til hendelse'' til [[calendar|kalenderen]], ved å klikke på ''Kalender'' på hovedmenyen etterfulgt av å klikk på knappen ''Legg til innlegg'' i skjermbilde for kalenderen. Hvis alternativet er aktivert, kan brukerne velge en dag i kalenderen for å starte en ny hendelse på denne dagen. I tillegg til dette, hvis en bruker har riktige rettigheter, vises knappen ''Tilknytt kalender'' nederst på hvert tema. Når en bruker klikker på lenken ''Tilknytt kalender'', legges det inn en ny hendelse i kalenderen, knyttet til emnet de leste når lenken ble klikket på.
 
{{As a regular user}}
 
{{As a regular user}}

Revision as of 14:03, 30 July 2011

Kalender funksjonen, hvis aktivert av administrator, finnes på hovedmenyen i forumet. Den kan brukes til å registrere og vise helligdager, bursdager og arrangementer. Fødselsdato som medlemmene har lagt inn i sin brukerprofil vil vise når den enkelte har bursdag. Noen eller alle medlemmene kan ha rettigheter til å legge inn kalenderhendelser. Administratorer kan konfigurere kalenderen via kalenderinnstillingene i Administrasjonssenteret.

I SMF 2.0 vises det også mini kalendere på venstre side av den aktuelle kalenderen. Dette gjør at medlemmene kan se hva som skjer de neste månedene.

Legge til en hendelse i kalenderen

Hvis kalenderen er aktivert på forumet og brukerne er gitt rettigheter til å legge inn kalenderhendelser, vil brukerne kunne Legge til hendelse til kalenderen, ved å klikke på Kalender på hovedmenyen etterfulgt av å klikk på knappen Legg til innlegg i skjermbilde for kalenderen. Hvis alternativet er aktivert, kan brukerne velge en dag i kalenderen for å starte en ny hendelse på denne dagen. I tillegg til dette, hvis en bruker har riktige rettigheter, vises knappen Tilknytt kalender nederst på hvert tema. Når en bruker klikker på lenken Tilknytt kalender, legges det inn en ny hendelse i kalenderen, knyttet til emnet de leste når lenken ble klikket på.