Difference between revisions of "Calendar/no" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(8 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Other languages}}
 
{{Other languages}}
{{DISPLAYTITLE:Calendar}}
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
{{llink|Calendar (term)|text=Kalender}} funksjonen, hvis aktivert av administrator, finnes på {{llink|Main menu|text=hovedmenyen}} i forumet. Den kan brukes til å registrere og vise helligdager, bursdager og arrangementer. Fødselsdato som medlemmene har lagt inn i sin brukerprofil vil vise når den enkelte har bursdag. Noen eller alle medlemmene kan ha rettigheter til å legge inn kalenderhendelser. Administratorer kan konfigurere kalenderen via kalenderinnstillingene i Administrasjonssenteret.
[[Calendar (term)| Kalender]] funksjonen, hvis aktivert av administrator, finnes på [[Main menu|hovedmenyen]] i forumet. Den kan brukes til å registrere og vise helligdager, bursdager og arrangementer. Fødselsdato som medlemmene har lagt inn i sin brukerprofil vil vise når den enkelte har bursdag. Noen eller alle medlemmene kan ha rettigheter til å legge inn kalenderhendelser. Administratorer kan konfigurere kalenderen via kalenderinnstillingene i Administrasjonssenteret.
+
{{ {{Localized|Version specific}}|small=yes|version=2.0|content=
</div>
+
The calendar also displays mini-calendars on the left of the current calendar. These mini-calendars show an overview of the previous, current and following month.}}
 
 
{{ {{Localized|Version specific}}|version=2|content=I SMF 2.0 vises det også mini kalendere på venstre side av den aktuelle kalenderen. Dette gjør at medlemmene kan se hva som skjer de neste månedene.}}
 
 
==Legge til en hendelse i kalenderen==
 
==Legge til en hendelse i kalenderen==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
If the calendar feature is enabled and users are given the required permission, events can be posted to the calendar by clicking on ''Post Event'' below the main calendar view.
Hvis kalenderen er aktivert på forumet og brukerne er gitt rettigheter til å legge inn kalenderhendelser, vil brukerne kunne ''Legge til hendelse'' til [[calendar|kalenderen]], ved å klikke på ''Kalender'' på hovedmenyen etterfulgt av å klikk på knappen ''Legg til innlegg'' i skjermbilde for kalenderen. Hvis alternativet er aktivert, kan brukerne velge en dag i kalenderen for å starte en ny hendelse på denne dagen. I tillegg til dette, hvis en bruker har riktige rettigheter, vises knappen ''Tilknytt kalender'' nederst på hvert tema. Når en bruker klikker på lenken ''Tilknytt kalender'', legges det inn en ny hendelse i kalenderen, knyttet til emnet de leste når lenken ble klikket på.
+
{{ {{Localized|Version specific}}|small=yes|version=2.0|content=
</div>
+
''Post Event'' is an option in the drop-down menu when selecting ''Calendar'' in the main menu. If enabled by an administrator, it is also possible to simply click on a day in the calendar in order to post a new event on that day.}}
 +
Users with the appropriate permissions may see ''Link to Calendar'' at the bottom of each topic. This button enables users to create a new calendar event that is linked to the currently viewed topic.
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 20:50, 8 May 2014

Kalender (en) funksjonen, hvis aktivert av administrator, finnes på hovedmenyen (en) i forumet. Den kan brukes til å registrere og vise helligdager, bursdager og arrangementer. Fødselsdato som medlemmene har lagt inn i sin brukerprofil vil vise når den enkelte har bursdag. Noen eller alle medlemmene kan ha rettigheter til å legge inn kalenderhendelser. Administratorer kan konfigurere kalenderen via kalenderinnstillingene i Administrasjonssenteret.

The calendar also displays mini-calendars on the left of the current calendar. These mini-calendars show an overview of the previous, current and following month.

Legge til en hendelse i kalenderen

If the calendar feature is enabled and users are given the required permission, events can be posted to the calendar by clicking on Post Event below the main calendar view.

Post Event is an option in the drop-down menu when selecting Calendar in the main menu. If enabled by an administrator, it is also possible to simply click on a day in the calendar in order to post a new event on that day.

Users with the appropriate permissions may see Link to Calendar at the bottom of each topic. This button enables users to create a new calendar event that is linked to the currently viewed topic.