Difference between revisions of "Bulletin board code/pl" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 32: Line 32:
 
</div>
 
</div>
  
The next example is incorrectly nested, which is easily shown with indented tags:
+
The next example is incorrectly nested. The last two lines show that the parent tag <nowiki>[b]</nowiki> was closed before the child tag <nowiki>[i]</nowiki>.
 
{{code|[b][i]bold & italic text[/b][/i]
 
{{code|[b][i]bold & italic text[/b][/i]
 
[b]
 
[b]
Line 44: Line 44:
 
</div>
 
</div>
  
Note that the order in which tags are nested is important when text-formatting tags like size, bold, or italic are paired with the following text-alignment tags: center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:
+
The order in which tags are nested is important when text-formatting tags such as ''size'', ''bold'', or ''italic'' are paired with the text-alignment tags ''center'', ''left'', ''right'', and ''pre''. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:
  
 
{{code|<nowiki>[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]</nowiki>}}
 
{{code|<nowiki>[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]</nowiki>}}

Revision as of 01:50, 4 October 2013

Kody Bulletin Board lub w skrócie BBC to sposób formatowania tekstu w SMF, a także w wielu innych miejscach w Internecie. W celu objaśnienia przycisków wyświetlanych na stronie tworzenia wiadomości, patrz Basic Bulletin Board Codes. Ten artykuł wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane z używaniem kodów BBC.

Używanie kodów BBC

Ogólny format kodu BBC składa się z trzech części: otwierający znacznik, treść wewnętrzna i znacznik zamykający. Przykład poniżej:

[open]   text inside   [/close]
[b]    bold text    [/b]

Tekst pogrubiony i kursywa

Możesz umieścić jeden tag BBC wewnątrz innego tak długo, jak "tag podrzędny jest zamknięty przed tagiem nadrzędnym". Na przykład, poprawny sposób pogrubienia tekstu oraz kursywy:
[b][i]bold & italic text[/i][/b]
[i][b]bold & italic text[/b][/i]
Łatwiej to zauważyć, gdy tagi są wcięte:
[b]
   [i]
     bold & italic text
   [/i]
[/b]

The next example is incorrectly nested. The last two lines show that the parent tag [b] was closed before the child tag [i].

[b][i]bold & italic text[/b][/i]
[b]
  [i]
    bold & italic text
[/b]
  [/i]

Zobacz też

The order in which tags are nested is important when text-formatting tags such as size, bold, or italic are paired with the text-alignment tags center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]

See Also