Difference between revisions of "Bulletin board code/pl" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 16: Line 16:
 
</div>
 
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
===Tekst pogrubiony i kursywa===
 
===Tekst pogrubiony i kursywa===
 +
</div>
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 45: Line 47:
 
</div>
 
</div>
  
Note that the order in which the size tag is nested is important when it is paired with the following text alignment tags: center, left, right, and pre. For the size tag to change the font, it must be placed as follows:
+
Note that the order in which tags are nested is important when text-formatting tags like size, bold, or italic are paired with the following text-alignment tags: center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:
  
 
{{code|<nowiki>[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]</nowiki>}}
 
{{code|<nowiki>[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]</nowiki>}}
Line 58: Line 60:
 
* {{llink|Alphabetical list of all bulletin board codes|text=Alphabetical list of all bulletin board codes}}
 
* {{llink|Alphabetical list of all bulletin board codes|text=Alphabetical list of all bulletin board codes}}
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}
 +
 +
<!--T:19-->
 +
Note that the order in which tags are nested is important when text-formatting tags like size, bold, or italic are paired with the following text-alignment tags: center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:
 +
 +
<!--T:20-->
 +
{{code|<nowiki>[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]</nowiki>}}
 +
 +
<!--T:21-->
 +
Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:
 +
 +
<!--T:22-->
 +
{{code|<nowiki>[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]</nowiki>}}
 +
 +
<!--T:23-->

Revision as of 02:50, 19 June 2013

Kody Bulletin Board lub w skrócie BBC to sposób formatowania tekstu w SMF, a także w wielu innych miejscach w Internecie. W celu objaśnienia przycisków wyświetlanych na stronie tworzenia wiadomości, patrz Basic Bulletin Board Codes. Ten artykuł wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane z używaniem kodów BBC.

Używanie kodów BBC

Ogólny format kodu BBC składa się z trzech części: otwierający znacznik, treść wewnętrzna i znacznik zamykający. Przykład poniżej:

[open]   text inside   [/close]
[b]    bold text    [/b]

Tekst pogrubiony i kursywa

Możesz umieścić jeden tag BBC wewnątrz innego tak długo, jak "tag podrzędny jest zamknięty przed tagiem nadrzędnym". Na przykład, poprawny sposób pogrubienia tekstu oraz kursywy:
[b][i]bold & italic text[/i][/b]
[i][b]bold & italic text[/b][/i]
Łatwiej to zauważyć, gdy tagi są wcięte:
[b]
   [i]
     bold & italic text
   [/i]
[/b]
Kolejnym przykładem jest nieprawidłowo zagnieżdżony kod, który łatwo został przedstawiony z wcięciem tagów:
[b][i]bold & italic text[/b][/i]
[b]
   [i]
     bold & italic text
[/b]
   [/i]

Zobacz też

Note that the order in which tags are nested is important when text-formatting tags like size, bold, or italic are paired with the following text-alignment tags: center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]

See Also


Note that the order in which tags are nested is important when text-formatting tags like size, bold, or italic are paired with the following text-alignment tags: center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]