Difference between revisions of "Bulletin board code/pl" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 32: Line 32:
 
</div>
 
</div>
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
The next example is incorrectly nested, which is easily shown with indented tags:
Kolejnym przykładem jest nieprawidłowo zagnieżdżony kod, który łatwo został przedstawiony z wcięciem tagów: {{code|[b][i]bold & italic text[/b][/i]
+
{{code|[b][i]bold & italic text[/b][/i]
 
[b]
 
[b]
    [i]
+
    [i]
        bold & italic text
+
        bold & italic text
 
[/b]
 
[/b]
    [/i]}}
+
    [/i]}}
</div>
 
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">

Revision as of 02:50, 18 July 2013

Kody Bulletin Board lub w skrócie BBC to sposób formatowania tekstu w SMF, a także w wielu innych miejscach w Internecie. W celu objaśnienia przycisków wyświetlanych na stronie tworzenia wiadomości, patrz Basic Bulletin Board Codes. Ten artykuł wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane z używaniem kodów BBC.

Używanie kodów BBC

Ogólny format kodu BBC składa się z trzech części: otwierający znacznik, treść wewnętrzna i znacznik zamykający. Przykład poniżej:

[open]   text inside   [/close]
[b]    bold text    [/b]

Tekst pogrubiony i kursywa

Możesz umieścić jeden tag BBC wewnątrz innego tak długo, jak "tag podrzędny jest zamknięty przed tagiem nadrzędnym". Na przykład, poprawny sposób pogrubienia tekstu oraz kursywy:
[b][i]bold & italic text[/i][/b]
[i][b]bold & italic text[/b][/i]
Łatwiej to zauważyć, gdy tagi są wcięte:
[b]
   [i]
     bold & italic text
   [/i]
[/b]

The next example is incorrectly nested, which is easily shown with indented tags:

[b][i]bold & italic text[/b][/i]
[b]
  [i]
    bold & italic text
[/b]
  [/i]

Zobacz też

Note that the order in which tags are nested is important when text-formatting tags like size, bold, or italic are paired with the following text-alignment tags: center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]

See Also