Translations:Calendar/1/fa

From Online Manual

Jump to: navigation, search

اگر ویژگی calendar (en) توسط مدیر فعال باشد، می توان از طریق Main menu (en) انجمن از آن استفاده کرد. تقویم می تواند برای ثبت مناسبت ها، تاریخ تولدها و تعطیلات استفاده شود. تاریخ تولدی که کاربران در شناسنامه خود وارد می کنند در تقویم نشان داده می شود. ممکن است بعضی از کاربران یا همه‌ی آنها دسترسی لازم برای ثبت یک مناسبت در تقویم را داشته باشند. مدیر می تواند تقویم را از طریق تنظیمات تقویم در بخش مرکز مدیریت پیکرندی نماید.