Translations:Registering/8/pl From Online Manual

Revision as of 05:19, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Większość for dyskusyjnych wymaga od gości zaakceptowania ich umowy rejestracyjnej przed procesem rejestracji. Zaznaczając opcję "Zgadzam się", gość wyraża zgodę na zo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Większość for dyskusyjnych wymaga od gości zaakceptowania ich umowy rejestracyjnej przed procesem rejestracji. Zaznaczając opcję "Zgadzam się", gość wyraża zgodę na zobowiązania wynikające z umowy w całym okresie bycia członkiem forum. Niektóre fora mogą również posiadać dodatkowe kryteria rejestracji np. posiadać wymagany minimalny wiek.