Translations:Registering/21/pl From Online Manual

Revision as of 07:08, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Jeżeli użytkownik będzie próbował zalogować się do konta przed zakończeniem procesu aktywacji, zostanie wyświetlony błąd z powiadomieniem o konieczności dokończenia ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jeżeli użytkownik będzie próbował zalogować się do konta przed zakończeniem procesu aktywacji, zostanie wyświetlony błąd z powiadomieniem o konieczności dokończenia aktywacji konta. Dodatkowo wyświetlony zostanie link "Wyślij kolejny e-mail aktywacyjny" w przypadku jeśli poprzedni został gdzie zapodziany.