Translations:Registering/10/pl From Online Manual

Revision as of 06:24, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Dodatkowo musimy również wybrać metodę uwierzytelnienia. Najpopularniejszą z nich jest po prostu "nazwa użytkownika" oraz "hasło", niektóre fora dają możliwość także...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dodatkowo musimy również wybrać metodę uwierzytelnienia. Najpopularniejszą z nich jest po prostu "nazwa użytkownika" oraz "hasło", niektóre fora dają możliwość także korzystania z OpenID.