Translations:Profile/3/no From Online Manual

Revision as of 05:17, 3 August 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "En administrator vil se medlemmenes profiler på samme måte som medlemmet selv ser sin egen profil, og i tillegg se enda flere innstillinger enn hva medlemmet selv vil se. Dette...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

En administrator vil se medlemmenes profiler på samme måte som medlemmet selv ser sin egen profil, og i tillegg se enda flere innstillinger enn hva medlemmet selv vil se. Dette gjør at administrator kan kontrollere alle innstillingene til alle medlemmene.