Translations:Profile/3/no From Online Manual

Jump to: navigation, search

En administrator vil se medlemmenes profiler på samme måte som medlemmet selv ser sin egen profil, og i tillegg se enda flere innstillinger enn hva medlemmet selv vil se. Dette gjør at administrator kan kontrollere alle innstillingene til alle medlemmene.