Translations:Posting/5:1/pl From Online Manual

Revision as of 14:56, 18 June 2012 by Adi1166 (talk | contribs) (Created page with "Jeśli włączona została ''Szybka odpowiedź'' pod ostatnią wiadomością pokazane zostanie dodatkowe pole tekstowe do wpisania odpowiedzi, jednak w tym trybie wszystkie znaki...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jeśli włączona została Szybka odpowiedź pod ostatnią wiadomością pokazane zostanie dodatkowe pole tekstowe do wpisania odpowiedzi, jednak w tym trybie wszystkie znaki BBCode oraz emotikony należy wprowadzić ręcznie.