Translations:Posting/5:1/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

Jeśli włączona została Szybka odpowiedź pod ostatnią wiadomością pokazane zostanie dodatkowe pole tekstowe do wpisania odpowiedzi, jednak w tym trybie wszystkie znaki BBCode oraz emotikony należy wprowadzić ręcznie.