Translations:Personal messages/28/pl From Online Manual

Revision as of 03:10, 17 March 2012 by Adi1166 (talk | contribs) (Created page with "Aby zobaczyć wysłane wiadomości wybierz z menu lub z panelu po prawej stronie opcję "Wysłane". Wiadomości są zapisywane tylko jeśli przed wysłaniem zaznaczyłeś ''Zacho...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Aby zobaczyć wysłane wiadomości wybierz z menu lub z panelu po prawej stronie opcję "Wysłane". Wiadomości są zapisywane tylko jeśli przed wysłaniem zaznaczyłeś Zachowaj kopię w wysłanych.