Translations:Personal messages/28/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

Aby zobaczyć wysłane wiadomości wybierz z menu lub z panelu po prawej stronie opcję "Wysłane". Wiadomości są zapisywane tylko jeśli przed wysłaniem zaznaczyłeś Zachowaj kopię w wysłanych.