Translations:Features/16/no From Online Manual

Revision as of 14:31, 1 August 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "===Sikkerhet=== *Alle handlinger krever, umerkelig, en sesjonsbasert autorisasjonskode. *Administrative handlinger krever innlogging med passord (og ikke bare bruk av informasjon...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sikkerhet

  • Alle handlinger krever, umerkelig, en sesjonsbasert autorisasjonskode.
  • Administrative handlinger krever innlogging med passord (og ikke bare bruk av informasjonskapsel.)
  • Viktige handlinger er tid og IP låst, hindre 'gjentagelser'.
  • Antallet innlogingsforsøk fra en bestemt IP kan begrenses og tidslåses.