Translations:Features/16/no From Online Manual

Jump to: navigation, search

Sikkerhet

  • Alle handlinger krever, umerkelig, en sesjonsbasert autorisasjonskode.
  • Administrative handlinger krever innlogging med passord (og ikke bare bruk av informasjonskapsel.)
  • Viktige handlinger er tid og IP låst, hindre 'gjentagelser'.
  • Antallet innlogingsforsøk fra en bestemt IP kan begrenses og tidslåses.