Translations:Features/116/sr-el From Online Manual

Revision as of 06:52, 8 September 2012 by Branko. (talk | contribs) (Created page with "===Ankete=== *'''Mogu biti dodate ili uklonjene u postojećim temama.''' *Mogućnost da podesite datum isteka. *Mogućnost da sakrijete rezultate do isteka. *Mogućnost da sakrij...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ankete

  • Mogu biti dodate ili uklonjene u postojećim temama.
  • Mogućnost da podesite datum isteka.
  • Mogućnost da sakrijete rezultate do isteka.
  • Mogućnost da sakrijete rezultate dok ljudi ne glasaju.
  • Mogućnost da odrediti koliko puta korisnik može glasati .
  • Ankete mogu imati do 256 opcija.