Translations:Features/116/sr-el From Online Manual

Jump to: navigation, search

Ankete

  • Mogu biti dodate ili uklonjene u postojećim temama.
  • Mogućnost da podesite datum isteka.
  • Mogućnost da sakrijete rezultate do isteka.
  • Mogućnost da sakrijete rezultate dok ljudi ne glasaju.
  • Mogućnost da odrediti koliko puta korisnik može glasati .
  • Ankete mogu imati do 256 opcija.