Translations:Calendar/4/pl From Online Manual

Revision as of 04:23, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Jeżeli kalendarz jest włączony na forum i użytkownicy mają odpowiednie uprawnienia, mogą dodawać wydarzenia do calendar, wybierając "Kalendarz" z głównego menu oraz...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jeżeli kalendarz jest włączony na forum i użytkownicy mają odpowiednie uprawnienia, mogą dodawać wydarzenia do calendar, wybierając "Kalendarz" z głównego menu oraz klikając w odnośnik "Dodaj wydarzenie". Jeśli opcja jest włączona użytkownicy są w stanie dodać wydarzenie do wybranego dnia miesiąca. Poza tym jeśli uprawnienia na to pozwalają użytkownik widzi "Link do kalendarza" na dole każdego tematu. Wybór tego linku pozwala użytkownikom dodać nowe wydarzenie w kalendarzu związane z tematem który jest obecnie wyświetlany.