Translations:Bulletin board code/9/pl From Online Manual

Revision as of 03:24, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Możesz umieścić jeden tag BBC wewnątrz innego tak długo, jak "tag podrzędny jest zamknięty przed tagiem nadrzędnym". Na przykład, poprawny sposób pogrubienia tekstu ora...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Możesz umieścić jeden tag BBC wewnątrz innego tak długo, jak "tag podrzędny jest zamknięty przed tagiem nadrzędnym". Na przykład, poprawny sposób pogrubienia tekstu oraz kursywy:

[b][i]bold & italic text[/i][/b]