Translations:Bulletin board code/9/pl From Online Manual

Revision as of 18:01, 21 November 2013 by Nolt (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Możesz umieścić jeden tag BBC wewnątrz innego tak długo, jak "tag podrzędny jest zamknięty przed tagiem nadrzędnym". Na przykład, poprawny sposób pogrubienia tekstu oraz kursywy:

[b][i]tekst pogrubiony i kursywa[/i][/b]

Możesz uzyskać ten sam efekt używając tych samych tagów w odwrotnej kolejności, jest to także poprawne a wygląda to następująco: