Translations:Bulletin board code/3/pl From Online Manual

Revision as of 17:57, 21 November 2013 by Nolt (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ogólny format kodu BBC składa się z trzech części: otwierający znacznik, treść wewnętrzna i znacznik zamykający. Przykład poniżej:

[open]   przykładowy tekst   [/close]
[b]    tekst pogrubiony    [/b]