Translations:Bulletin board code/3/pl From Online Manual

Revision as of 03:28, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ogólny format kodu BBC składa się z trzech części: otwierający znacznik, treść wewnętrzna i znacznik zamykający.
Przykład poniżej:

[open]   text inside   [/close]
[b]    bold text    [/b]