Translations:Bulletin board code/3/pl From Online Manual

Revision as of 03:20, 30 July 2011 by Nolt (talk | contribs) (Created page with "Ogólny format kodu BBC składa się z trzech części: otwierający znacznik, treść wewnętrzna i znacznik zamykający. <br> Przykład poniżej: {{code|[otwórz] tekst we...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ogólny format kodu BBC składa się z trzech części: otwierający znacznik, treść wewnętrzna i znacznik zamykający.
Przykład poniżej:

[otwórz]   tekst wewnętrzny   [/zamknij]
[b]    tekst pogrubiony    [/b]