Translations:Bulletin board code/1/pl From Online Manual

Revision as of 16:48, 21 November 2013 by Nolt (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kody Bulletin Board lub w skrócie BBC to sposób formatowania tekstu w SMF, a także w wielu innych miejscach w Internecie. W celu objaśnienia przycisków wyświetlanych na stronie tworzenia wiadomości, patrz Podstawowe kody Bulletin Board (en). Ten artykuł wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane z używaniem kodów BBC.