Translations:Bulletin board code/1/pl From Online Manual

Revision as of 05:39, 3 August 2011 by Nolt (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Kody Bulletin Board lub w skrócie BBC to sposób formatowania tekstu w SMF, a także w wielu innych miejscach w Internecie. W celu objaśnienia przycisków wyświetlanych na stronie tworzenia wiadomości, patrz Basic Bulletin Board Codes. Ten artykuł wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane z używaniem kodów BBC.